Jump to Navigation

22.05.2018 г.

16.05.2018 г.

На 17.05.2018 г. от 09:00 часа в сградата на хотел „Шипка” – гр. София, бул. Ген. Тотлебен” №34А стартира свободната продажба на неусвоени карти за почивка в чужбина за сезон „ЛЯТО 2018”, като резервации ще бъдат приемани на място и на телефон: 02/92 21 765, Сименс: 21 765. Отдел „Почивно дело в страна и чужбина”

Свободните карти за почивка в чужбина за сезон „ЛЯТО 2018” ще се предлагат и на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства, които са били на почивка по линия на CLIMS или двустранно международно сътрудничество през една предходна година, включваща последния летен и зимен сезон, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство. Правоимащите могат да ползват почивка по социална програма за страната и чужбина, като общият брой на дните не трябва да надвишава 20 календарни дни в рамките на една календарна година. В общия брой не се включват ползваните дни за специализирани детски и младежки лагер в страната.

ДЕСТИНАЦИЯ

ПЕРИОД

БР. НОЩУВКИ

ПРЕДВАРИТЕЛНА

ЦЕНА НА ЛИЦЕ

БРОЙ

СВОБОДНИ

КАРТИ

1.

Унгария, Будапеща

26.06-03.07.2018 г.

7

931,31 лв.

2

2.

Турция, Анталия

13.09-23.09.2018 г.

10

974,37 лв.

1

3.

Официален CLIMS лагер, Полша, Ваплево (15-17 г.)

15.07-29.07.2018 г.

14

798,50 лв.

7

04.05.2018 г.

.

Публичен диалог с българските граждани, проведе заместник-председетелят на Европейската комисия отговарящ по въпросите на еврото, социалния диалог, финансовата стабилност и услуги господин Валдис Домбровскис, в зала Концертна на Централния военен клуб, на тема: „България в Еврозоната – въпроси и отговори“.

24.04.2018 г.

23.04.2018 г.

Ние, българите, сме европейци от момента, в който сме побили първия камък на нашата държава. Европа съществува благодарение на двама европейски владетели, единият от които е именно кан Тервел. С тези думи министърът на отбраната и председател на Националния комитет „Кан Тервел – спасителят на Европа“ господин Красимир Каракачанов откри пресконференцията, по повод учредяването на комитета за честване на 1300 години от победата на кан Тервел над арабите при Константинопол, проведена в зала Музикална на Централния военен клуб.

20.04.2018 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ПОДДРЪЖКА НА ГЕОТЕРМАЛНА СТАНЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНА СТАНЦИЯ, ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ, ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЕКТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ТЕРИТОРИАЛЕН ОТДЕЛ – СОФИЯ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. Документация

12.04.2018 г.

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че от 16.04.2018 г. отдел "ПДСЧ" се премества както следва:

1. за почивки в страната зала 4 на хотел "Шипка"

2. за почивки в чужбина зала 1 В на хотел "Шипка"

във връзка с организацията по преместването на отдел "Почивно дело в страната и чужбина", в периода 12.04 - 13.04.2018 г. ще бъде затруднено свързването със служителите в отдела.

Моля, да ни извините за създаненото неудобство!


ДЪРЖАВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „КОКИЧЕ”- ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ - НАРОДНИ ТАНЦИ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МИНИ ФУТБОЛ

Заповед № ЗС-43/05.04.2018 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

30.03.2018 г.

Покана за извършване на неотложни ремонтни дейности на част на покрива на хотелската част на Военноморски клуб – гр. Варна“. Документация

Допълнителна информация

Удължаване на срока за получаване на оферти

30.03.2018 г.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut