Jump to Navigation

Покани по чл. 191 от ЗОП - Архив

Архив 2018 г.


12.12.2018 г.

2018-0002

Покана за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на хотелско, кухненско и ресторантско оборудване и инвентар за нуждите на ИА „Военни клубове и военно, по обособени позиции”


12.12.2018 г.

2018-0001

Покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на хладилници, фризери и мини-барове”, за нуждите на ИА „Военни клубове и военно–почивно дело“

 

 

Архив 2017 г.


06.04.2017 г.

2017-0001

Покана за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на газова отоплителна инсталация в хотел „Хармония”

 

 

Архив 2016 г.


01.12.2016 г.

2016-0003

Покана до „ЛИФТ ТРЕЙД“ ЕООД ГР. ПЛОВДИВ за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно поддържане и ремонтиране на асансьорна уредба, находяща се във Военен клуб – гр. Карлово”


01.12.2016 г.

2016-0002

Покана до „МУРА 53-ЙОРДАН ДИМИТРОВ“ ЕООД ГР. ВАРНА за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно поддържане и ремонтиране на асансьорни уредби, находящи се в Териториален отдел - Варна”


31.10.2016 г.

2016-0001

Покана до "Техникосервиз - Сираков" - С-ИЕ" СД за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорни уредби, находящи се в х-л „Хармония”, к.к. “Пампорово”Article | by Dr. Radut