Jump to Navigation

История

Военният клуб е разположен в центъра на гр. Кърджали в централния градски парк. Сградата на Клуба е една от трите най-стари и най-красиви сгради в града, заедно с тези на Историческия музей и Картинната галерия. Началото на строежа датира в далечната 1870 г. Архитектурното изпълнение говори за големия талант на старите майстори - арки от дялан камък, дебели почти еднометрови каменни стени. Построена е първоначално като вещеви склад. През 1934 г. с решение на XXIII-то обикновено Народно събрание, на 26 април 1934 г. със Закон се разрешава да се отпусне безвъзмездно на Кърджалийското гарнизонно офицерско събрание една от държавните сгради на бившия турски вещеви склад, заедно с дворно място около нея от 7228 кв. м.

През 1954 г. към основната сграда е построена допълнителна пристройка, с което се облекчава достъпа до втория етаж. През 2004 г. и първата половина на 2005 г. е извършен основен ремонт на сградата и тя е приведена в състояние, отговарящо на съвременните изисквания.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез 3 творчески формации – ВИС „Сплав“, спортно-интелектуален клуб „Ахридос“ и клуб „Еделвайс“.

 Article | by Dr. Radut