Jump to Navigation

10.12.2021 г.

30.11.2021 г.

24.11.2021 г.

Уважаеми почитатели на класическата музика,

Информираме Ви, че във връзка с решение на Министерския съвет на Р България за обявяване на 24 ноември 2021 г. за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали при пожар в Дома за възрастни хора в село Рояк, община Дългопол и на жертвите, загинали в тежка катастрофа с автобус на автомагистрала „Струма“, планирания концерт на камерен ансамбъл „Софийски солисти“ за 24 ноември се отлага за 25 ноември         2021 г. в зала Концертна на Централния военен клуб от 19:00 часа.

11.11.2021 г.

09.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатиран случай на COVID – 19 в Държавна детска градина „Кокиче“, град Пловдив и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Пловдив, считано от 10.11.2021 г. до 14.11.2021 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.

04.11.2021 г.

Заповед № 1813/04.11.2021 г., относно реда и начина на организиране на работата в административните сгради на ИА ВКВПД, в местата за настаняване, военните клубове и представителните обекти на МО и държавните детски градини към МО, във връзка с Решение № 629 на Министерстки съвет от 28 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка


СВОБОДНИ КАРТИ ЗА СКИ ВАКАНЦИЯ В БРУК, АВСТРИЯ В ПЕРИОДИТЕ 08.01-15.01.2022 г. И 19.03-26.03.2022 г. ПО СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

На 05.11.2021 г. от 09:00 часа в сградата на хотел „Шипка“ – гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ 34А, ще се проведе нова свободна продажба на незаетите карти за ски ваканция в Брук, Австрия в периодите 08.01-15.01.2022 г. и 19.03-26.03.2022 г. за сезон „Зима 2021/2022“.

Резервациите за чужбина ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 588 и Сименс: 21 588.

Картите могат да се ползват и от военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на CLIMS, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство през предходната година, включваща последния летен и зимен сезон.

ДЕСТИНАЦИЯ

ПЕРИОД

БРОЙ

НОЩУВКИ

ЦЕНА НА ЧОВЕК

БРОЙ СВОБОДНИ КАРТИ

Брук, Австрия

08.01-15.01.2022 г.

7 нощувки

1437,85 лв.

2 карти

Брук, Австрия

19.03-26.03.2022 г.

7 нощувки

1441,96 лв.

2 карти

Една карта е предназначена за двама възрастни.

 

Цената включва:

• Самолетен билет София – Мюнхен – София;

• Автобусен трансфер за групата от/до летището в Мюнхен, Германия;

• 7 нощувки на база полупансион (с включени закуска и вечеря);

• Ски екипировка, ски карта и ски курсове за 6 дни (двама ски учители за групата / по 5 часа на ден);

• Туристическа такса;

• Медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за спешна медицинска помощ, валидна за периода 08.01-15.01.2022 г. и 19.03-26.03.2022 г.

 

Цената НЕ включва:

• Обяд;

• Напитки.


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността директор на държавна детска градина „Детелина“ – гр. Казанлък и държавна детска градина „Кокиче“ – гр. Пловдив

02.11.2021 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Закупуване на офис столове за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. Документация

15.10.2021 г.

На 19.10.2021 г. от 09.00 часа в сградата на хотел “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34А стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЗИМА 2021/2022”.

Резервации за страната ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 577 Сименс: 21 577.

На 22.10.2021 г. от 09:00 часа в сградата на х-л “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка в чужбина за двете ски групи в Брук, Австрия в периодите 08.01-15.01.2022 г. и 19.03-26.03.2022 г. през сезон “ЗИМА 2021/2022” за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на CLIMS, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство през предходната година, включваща последните летен и зимен сезон.

При останали незаети карти за двете ски почивки в Брук, Австрия в периодите 08.01-15.01.2022 г. и 19.03-26.03.2022 г., същите ще се предлагат на 05.11.2021 г. от 09:00 часа на нова свободна продажба в сградата на х-л “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, и на лица, които не отговарят на гореописаното условие.

Резервациите за чужбина ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 588 и Сименс: 21 588.

Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и членовете на техните семейства могат да ползват почивка по социална програма за страната и чужбина, като общият брой на дните не трябва да надвишава 20 календарни дни в рамките на една календарна година. Груповите мероприятия по социална програма на лицата по чл. 3, т. 1, т. 10 и т. 12 се включват в горепосочения лимит дни. В общия брой не се включват ползваните дни за специализирания детски и младежки лагер в страната.

Протичането на свободната продажба ще бъде при стриктно спазване на реда и начина на организиране на работата в административните сгради на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, съгласно действащото законодателство, касаещо мерките срещу разпространението на коронавирус Covid-19.“


ДДГ „ КОКИЧЕ“- гр. ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, НАРОДНО ПЕЕНЕ, ТАНЦИ (народни, модерни)

06.10.2021 г.

Обяснителна записка за извършените разходи от ИА "Военни клубове и ВПД" във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID 19 и лечението му


ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Авариен ремонт на покрива на Военен клуб Пловдив“. Документация

16.09.2021 г.

Министерство на отбраната на Република България обявява конкурс за длъжността директор на Държавна детска градина (ДДГ) към Министерство на отбраната 2 (две) работни места:

1. 1. ДДГ "Кокиче" - гр. Пловдив, ул. Радко Димитриев № 49;

1. 2. ДДГ "Детелина" - гр. Казанлък, ул. Инж. Феликс Вожели № 1А.

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut