Jump to Navigation

08.04.2022 г.

Съвместният документален филм „Афганистан – земя на безсмъртието“, на Информационния център на Министерството на отбраната и Съвместното командване на силите, беше представен за първи път пред зрителите в Зала 1 на Централния военен клуб.

07.04.2022

04.04.2022

01.04.2022 г.

21.03.2022 г.

14.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в държавна детска градина „Младост“ към МО, град София и съгласно издадена Заповед на началника на Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – ВМА, град София, считано от 14.03.2022 г. до 20.03.2022 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.

02.03.2022 г.

Покана до всички заинтересовани лица за привличане на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация, методиката за оценка на офертите и участие в комисия при провеждане на процедурата във връзка с възлагане на обществена поръчка “Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции.

22.02.2022 г.

14.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в държавна детска градина „Калина“, към МО, град Стара Загора и съгласно издадена Заповед на началника на Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – ВМА, град София, считано от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.

11.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в Държавна детска градина „Калина“, град Стара Загора и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 10.02.2022 г. до 16.02.2022 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut