Jump to Navigation

05.11.2020 г.

04.11.2020 г.

Във връзка с пртивоепидемичните мерки в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, временно се преустановява приемното време на Изпълнителния директор за граждани до 30.11.2020 г., съгласно заповед № 1307/04.11.2020 г.

03.11.2020 г.

Международна конференция на тема „Да подготвим НАТО и съюзниците за бъдещите предизвикателства“ се проведе в зала Концертна в Централен военен клуб на 27.10.2020 г.

02.11.2020 г.

На 03.11.2020 г. от 09:00 ч. в сградата на хотел „Шипка“ – гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ 34А, ще се състои втора свободна продажба на 1 неусвоена карта за ски ваканция в Брук, Австрия в периода 16.01-23.01.2021 г.

Резервации ще се приемат на телефони: 02/92 21 765 и 0882 935 580, и на място в хотел „Шипка“.

28.10.2020 г.

27.10.2020 г.

23.10.2020 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на неотложни, аварийни и спешни ремонтни дейности по сградата на военно общежитие „Банишора“ (ВО Банишора)“. ДОКУМЕНТАЦИЯ

22.10.2020 г.

21.10.2020 г.

На 22.10.2020 г. от 09:00 часа в сградата на хотел „Шипка“ – гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ 34А, стартира свободната продажба на неусвоените карти за ски ваканция в Брук, Австрия в периода 16.01-23.01.2021 г.

Резервациите ще се приемат на телефони: 02/92 21 765 и 0882 935 580, и на място в хотел „Шипка“.

Картите ще се предлагат за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на CLIMS, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство през предходната година, включваща последния летен и зимен сезон.

20.10.2020 г.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut