Jump to Navigation

Начало

Актуална информация


Уведомяваме Ви, че във връзка с писмо с № 22-25-28/30.04.2014г. на Министерство на отбраната и в съответствие с изискванията на т.59 от ДДС №12/2006г. на МФ и БНБ, считано от 02.06.2014 г. ще започнат да функционират новооткритите банкови сметки в ТЪРГОВСКА БАНКА „Д” АД, на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.

Обръщаме внимание, че всички банкови сметки, на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” към настоящия момент, ще бъдат закрити на 31.05.2014г.

 

.

Концерт на камерен ансамбъл „Софийски солисти” с диригент професор Пламен Джуров за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, организират Министерството на отбраната на Република България, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” и Общински културен институт „Красно село”.

.

Изконните традиции на българското офицерство оживяха с организирания от Министерството на отбраната и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” благотворителен офицерски бал, под патронажа на Президента на Република България и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Росен Плевнелиев. Балът се проведе в Концертна зала на Централния военен клуб за подпомагане на децата на Българската армия.

.

Среща с децата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг военнослужещи и цивилни служители, проведе министърът на отбраната Николай Ненчев в залите на Централния военен клуб.

.

.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с утвърдения от министъра на отбраната нов Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната, същият е обнародван в Държавен вестник, бр. 92/07.11.2014 г.

С цел изпълнение на изискванията на Правилника е необходимо всички заинтересовани родители в срок до 05.12.2014 г. да предприемат действия по актуализиране на подадените заявления и документи за прием. Новото заявление е публикувано на настоящата интернет страница в раздел “Детски градини”.

.

Третата годишна международна конференция по сигурността, организирана от Софийския форум за сигурност и Българската академия на науките, с подкрепата на Министерството на отбраната и Министерството на външните работи се проведе в Концертна зала на Централния военен клуб.

.

Публична лекция на Върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Филип Брийдлав, на тема „НАТО след срещата на върха в Уелс”, се проведе в Концертна зала на Централния военен клуб.

.

На 11.11.2014 г. (вторник) от 09:00 часа Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” обявява свободна продажба на 6 (шест) неусвоени двойни карти за ски почивка в Гармиш-Партенкирхен, Германия в периода 21.03-28.03.2015 г.

Цената на картата за две лица е 2 748 лв.

.

Конференция на тема „България и НАТО: Приносът на страната към съюзните способности след срещата в Уелс на 04 и 05.09.2014 г.”, организирана от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” съвместно с Министерството на отбраната, Сдружение „Джордж Маршал” – България, Асоциацията на комуникационните и информационни специалисти, Софийския форум за сигурност, Центърът по мениджмънт на сигурността и отбраната – БАН, Студентски клуб на политолога и Студентската асоциация за изследване на международните отношения се проведе в Тържествена зала на Централния военен клуб.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut