Jump to Navigation

ВАЖНО!

ДО  ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ПОЛЗВАЩИ ПОЧИВНИТЕ  БАЗИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“

Уведомяваме Ви, че поради отказ на МРРБ да извършваме служебна проверка на настоящия адрес на почиващите, е наложително лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство с военнослужещия или цивилния служител, да предоставят удостоверение за настоящ адрес на хартиен носител при настаняване в почивните бази.

19.07.2019 г.

15.07.2019 г.

05.07.2019 г.

27.06.2019 г.

По повод Националния празник – Деня на държавността, посолството на Република Хърватия в София организира празничен концерт в зала Концертна на Централния военен клуб.

25.06.2019 г.

21.06.2019 г.

НАГРАДА „ЗА ВЯРНА СЛУЖБА ПОД ЗНАМЕНАТА – ДАМСКИ КРЪСТ“

По повод 10-годишнината от приемането на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България министърът на отбраната г-н Красимир Каракачанов издаде заповед за награждаване на г-жа Зоя Велкова – цивилен служител в ИА ВКВПД със знака „ЗА ВЯРНА СЛУЖБА ПОД ЗНАМЕНАТА – ДАМСКИ КРЪСТ“, II степен. Отличието се връчва за висок професионализъм, отговорност и всеотдайност, за участието й в дейностите по подобряване условията на труд в Министерството на отбраната.

На 20 юни 2019 г. бе връчена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ г-н Валери Стоянов в присъствието на ръководството на агенцията.

14.06.2019 г.

07.06.2019 г.

06.06.2019 г.

Официалната церемония за връчването на наградите “Питагор“ за принос към науката, организирана от Министерството на образованието и науката, беше проведена в зала „Концертна“ на Централния военен клуб.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut