Jump to Navigation

18.10.2016 г.

Покана до неограничен брой кандидати за представяне на оферта във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на аварийни ремонтни дейности по покрива на блок „Б” от сградата на хотел „Шипка” в гр. София”

Покана до неограничен брой кандидати за представяне на оферта във връзка с обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт на канализацията на входове А и Б, деформационната фуга между входове А и Б на сградата на ВО „Тракия” – град Пловдив

13.10.2016 г.

На 20.10.2016 г. от 09.00 часа в сградата на хотел “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЗИМА 2016/2017”. Резервации ще бъдат приемани на място и на следните телефони:

02/92 21 705, 92 21 757, 92 21 759, Сименс: 21 705, 21 757, 21 759, 0892606898, 0879942671.

06.10.2016 г.

Покана до неограничен брой кандидати за представяне на оферта във връзка с обществена поръчка с предмет: „Проектиране, демонтаж, доставка и монтаж на абонатна станция в сутеренния етаж на Военно общежитие „Радко Димитриев” – град Пловдив”

Писмо относно удължаване на срока за получаване на оферти

05.10.2016 г.

03.10.2016 г.

Международна конференция на тема „Междуинституционалното и международното сътрудничество за противодействие на хибридните заплахи“ и кръгла маса „Статегия за киберсигурност – пътят напред“ организирани от Военна академия „Г. С. Раковски“ и АФСЕА секция София, под патронажа на министъра на отбраната господин Николай Ненчев, бяха проведени в зала Тържествена на Централния военен клуб.

26.09.2016 г.

Към родителите на деца, кандидатстващи за прием в ДДГ към МО

Уважаеми дами и господа, уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г.: "По изключение може да се откриват и държавни детски градини: към Министерството на отбраната, които са предназначени за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца на военнослужещи и цивилни служители на министерството".

21.09.2016 г.

Покана до неограничен брой кандидати за представяне на оферта във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на възстановителни ремонти дейности по сградата на гарнизонен военен клуб в гр. Дупница”

Писмо относно удължаване на срока за получаване на оферти

20.09.2016 г.

Покана до неограничен брой кандидати за представяне на оферта във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на спешни строително-ремонтни, възстановително - консервационни работи по сградата на ВК-Шумен”.

Писмо относно удължаване на срока за получаване на оферти

09.09.2016 г.

31.08.2016 г.

За възстановяване на библиотеката на изгорялото през м. юни 2016 г. 106-годишно читалище в село Мененкьово, Община Белово, Област Пазарджик, по инициатива на министъра на отбраната Николай Ненчев, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ дари на 25.08.2016 г. богат и разнообразен книжен фонд от над 4000 книжни единици.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut