Jump to Navigation

Архив 2016 година

15.12.2016 г.

2016 - 0019

Застраховка на сгради, ползвани и управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


07.12.2016 г.

2016 - 0018

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


06.12.2016 г.

2016 - 0017

Доставка на пътнически микробус за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”

Договор ОП-70/22.12.2016 г.


02.12.2016 г.

2016 - 0016

Доставка на завеси, пердета и щори за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


23.11.2016 г.

2016 - 0015

Доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”

Договор ОП-68/19.12.2016 г.


22.11.2016 г.

2016 - 0014

Извършване на неотложни строително-ремонтни дейности по сградата на Военен клуб в гр. Плевен

Договор ОП-2/04.01.2017 г.


11.11.2016 г.

2016 - 0013

Извършване на неотложни ремонтни дейности на покрива на ресторант „Терасата” в хотел „Флагман”

Договор ОП-1/04.01.2017 г.


08.11.2016 г.

2016 - 0012

Доставка на пътнически микробус за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.


28.10.2016 г.

2016 - 0011

Извършване на ремонтни дейности по покривното покритие на жилищна сграда с административен адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 65


21.10.2016 г.

2016 - 0010

Извършване на неотложни ремонтни дейности на покриви и фасади на сградите на Военен клуб – гр. Сливен


2016 - 0009

Доставка на хардуерни и софтуерни компоненти за оптимизиране на функционалността на системата за резервации в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”

Документация

Писмо до всички заинтересовани лица относно удължаване на срока за получаване на оферти

Протокол от работата на комисията

Договор ОП-61/18.11.2016 г.

 


2016 - 0008

Абонаментно поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорни уредби в обектите, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции.

Документация

Писмо до всички заинтересовани лица относно удължаване на срока за получаване на оферти.

Протокол от работата на комисията

Договор ОП-58/31.10.2016 г.

Договор ОП-59/31.10.2016 г.


2016 - 0007

Извършване на текущи строително – ремонтни дейности на канализацията, електрическата инсталация на ниво – 1 и осветлението на терасата на общежитие „Пети километър”.

Документация

Писмо до всички заинтересовани лица относно удължаване на срока за получаване на оферти.

Лице за оглед на обекта: г-н Боев, тел. 0892 606 750.

Протокол от работата на комисията


2016 - 0006

Предоставяне на застраховка “Злополука на гости на хотели” за обектите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”.

Документация

Отговор на поставени въпроси

Протокол от работата на комисията


2016 - 0005

Доставка на телевизори, стенни стойки за телевизори и озвучителна техника за нуждите на военно-почивните домове и хотели, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

Документация

Писмо до участниците


2016 - 0004

Извършване на аварийни строително-ремонтни дейности за отстраняване на нанесени щети по сградата на военен хотел – гр. Сливен

Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № ОП-54/19.09.2016 г.


2016 - 0003

Доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на представителните обекти, военните клубове, хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

Документация

Отговор на въпрос 1

Протокол от работата на комисията

Договор № ОП-27/06.06.2016 г.


2016 - 0002

“Закупуване и доставка на телевизори и озвучителна техника за нуждите на военно-почивните домове и хотели, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

Документация

Протокол от работата на комисията

Писмо до участниците


2016 - 0001

“Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”

Документация

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Протокол от работата на комисията

Договор № ОП-23/31.05.2016 г.

Договор № ОП-24/31.05.2016 г.

Договор № ОП-28/06.06.2016 г.Article | by Dr. Radut