Jump to Navigation

Архив 2014

5. ПОКАНА

за участие в преговори по чл. 101д, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване и ремонт

на асансьорни уредби, находящи се във Военен хотел – гр. Сливен, в отдел “ВПД” - гр. Бургас”

 

До „Гисед-ДЕ” ЕООД

Договор Б-55/03.12.2014 г.


4. ПОКАНА

за участие в преговори по чл. 101д, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване и ремонт

на асансьорни уредби, находящи се в ДОДЗ “Калина”, гр. Стара Загора, отдел “ВПД” - гр. Пловдив”

 

1. До „Велев лифт” ЕООД

2. До „Георги Русев – 53” ЕООД

Договор Б- 53/24.11.2014 г.


3. ПОКАНА

за участие в преговори по чл. 101д, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване и ремонт

на асансьорни уредби, находящи се в ДЦДГ “Детелина”, гр. Казанлък, отдел “ВПД” - гр. Пловдив”

 

1. До СД „ИНПИ Иванов, Петрова и СИЕ”

2 . „Велев лифт” ЕООД

Договор Б- 52/24.11.2014 г.


2. ПОКАНА

за участие в преговори по чл. 101д, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване и ремонт

на асансьорни уредби, находящи се във ВПД – Сарафово, отдел “ВПД” - гр. Бургас”

 

До „Лифтком сервиз” ЕООД


1. ПОКАНА

за участие в преговори по чл. 101д, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване и ремонт

на асансьорни уредби, находящи се в отдел “ВПД” - гр. Варна”

 

1. До „Асансьорен сервиз Варна” ООД

2. До „Хюрон” ООД

Договор Б-56/03.12.2014Article | by Dr. Radut