Jump to Navigation

Резултати от проведени търгове

Заповед № 596/27.06.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Помещение/бивш гарнизонен стол/ с площ 207,23 кв. м, находящо се в гр. Благоевград, ул. “Братя Сандо и Петър Китанови” No 5, вх. а, ет. 1, публична държавна собственост, с АДС No 2360/18.07.2012 г.

 

Заповед № 595/26.06.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: офис № 3, самостоятелно помещение с отдаваема площ - 11,05 кв. м., находящо се във ВК - Созопол; адрес: гр. Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС No 0270/09.07.2001 г.

 

Заповед № 575/21.06.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Помещение № 4 на сутеренен етаж с отдаваема площ от 5,50 кв. м., находящо се в сградата на ВК - Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" № 23, имот публична държавна собственост, с АПДС No 1603/28.11.2013 г.

 

Заповед № 525/03.06.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: ресторант, външен терен около ресторанта и прилежащи паркоместа, находящ се в хотел "Шипка", гр. София, бул. "Тотлебен" № 34А

 

Заповед № 472/17.05.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помешение № 22 с отдаваема площ 14 кв. м., находящо се във военен клуб - гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8.

 

Заповед № 471/17.05.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помешение № 21 с отдаваема площ 8 кв. м., находящо се във военен клуб - гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8.

 

Заповед № 412/24.04.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: снек-бар "Подлеза", находящ се на територията на хотел "Адмирал", к.к. "Св. Св. Константин и Елена".

 

Заповед № 348/04.04.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ:терен, част от поземлен имот с идентификатор 67653.915.265, с отдаваема площ 211 кв.м., адрес: гр. Смолян, бул. "България" № 77, имот публична държавна собственост с АПДС № 4699/25.04.2023 г.

 

Заповед № 347/04.04.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 5 с площ 62 кв.м., с адрес: гр. Казанлък, ул. "Розова долина" № 8, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1150/20.09.2000 г.

 

Заповед № 339/02.04.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 16 с площ 14 кв.м., с адрес: гр Дупница, ул. "Николаевска" № 8, имот публична държавна собственост,с АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 318/28.03.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: бивш ресторант с отдаваема площ 385,25 кв. м., и тераса с обща отдаваема площ от 439,25 кв. м., адрес: Военен клуб Плевен, ул. "Дойран" №77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Заповед № 272/13.03.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 22(самостоятелен гараж), с отдаваема площ от 16,00 кв. м., находящо се в сградата на Военен клуб - Смолян; адрес: град Смолян, бул. "България" № 77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1405/16.11.2001 г.

 

Заповед № 270/13.03.2024 г., относно определяне на наемател на обект, представляващ: заведение за хранене и развлечение, адрес: град София, бул. "Цар Освободител" № 7, Централен военен клуб, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2196/11.03.2019 г.

 

Заповед № 257/06.03.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ: помещение № 20 с отдаваема площ от 19,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Свищов, ул."Алеко Константинов" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2020/29.09.2017 г.

 

Заповед № 62/16.01.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ: снекбар "Чайка", с отдаваема застроена площ 154 кв. м. и открита площ 71 кв. м., адрес: град Обзор, област Бургас, м. "Топач", имот № 232108, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0845/15.02.2005 г.

 

Заповед № 57/15.01.2024 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се с хотел Созопол-МО: бар "Тропикана", с отдаваема застроена площ 32 кв. м. и открита площ 78 кв. м., адрес: град Созопол, ул. "Иван Венедиков" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 3483/12.01.2005 г.

 Article | by Dr. Radut