Jump to Navigation

Резултати от проведени търгове

Заповед № 935/13.09.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение с отдаваема площ 143,80 кв. м. находящо се в подземен етаж на Военен клуб - гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. "Дойран" № 77, в имот публична държавна собственост, АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Заповед № 832/18.08.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 4 с предназначение обект за търговска дейност, с отдаваема площ от 25 кв. м. с адрес: гр. Чирпан, ул. "Г. Димитров" № 59 имот публична държавна собственост, с АПДС № 11423/20.05.2022 г.

 

Заповед № 807/15.08.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Помещение - бивш гарнизонен стол,  с отдаваема площ 743,27 кв.м., находящо се в гр. Казанлък, ул."Розова долина" №7

 

Заповед № 804/15.08.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение с отдаваема площ 86 кв.м., находящо се във ВМК-Варна, гр. Варна, ул. Владислав Варненчик №2

 

Заповед № 778/09.08.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Ресторант с отдаваема площ 213,17 кв. м , с адрес: град Пловдив, ул. “Иван Вазов” No 2, в сградата на Военен клуб – гр. Пловдив , имот публична държавна собственост, с АПДС No 3697/10.10.2000 г.

 

Заповед № 774/08.08.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Помещение No 2 – за търговска дейност, с отдаваема площ 69,00 кв. м, в сградата на Военен клуб – гр. Казанлък , с адрес: град Казанлък, ул. “Розова долина” No 8, имот публична държа вна собственост, с АПДС No 1150/ 20.09.2000 г.

 

Заповед № 767/08.08.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: „Малък магазин” – търговски обект за печатни изделия и промишлени стоки или рекламен офис, със застроена площ 7,00 кв. м, за сезонно по лзване от 01 ноември до 30 април, намиращ се в хотел „Олимп”, м. „Ротата”, К К „Боровец”, община Самоков, Софийска област, в имот частна държавна собстве ност, с АЧДС No 5340/13.11.2017 г.

 

Заповед № 762/07.08.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение със самостоятелен вход, разположено на първия етаж, в югозападната част на сградата, с отдаваема площ от 30,00 кв. м., адрес: град Ямбол, ул. "Бузлуджа" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0304/09.10.2001 г.

 

Заповед № 704/24.07.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Помещение № 33 с отдаваема площ от 22,00 кв. м. находящо се във ВК - Самоков, адрес: гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12, в имот публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Заповед № 664/13.07.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: кафе-аперитив с отдаваема площ от 213,60 кв. м. находящ се във военен клуб - гр. Враца, с адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Заповед № 572/14.06.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: част от алея на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 4,00 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Заповед № 546/08.06.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Самостоятелен обект "за търговска дейност" с отдаваема площ 82,00 кв.м., находящ се в гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" №140-142, ет. 1. 

 

Заповед № 534/05.06.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Помещение с предназнаение за "търговска дейност", обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел и бунгала "Несебър-МО".

 

Заповед № 531/05.06.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: 1 кв.м. площ във фоайето на хотел "Маяк" за поставяне на вендинг автомат за топли напитки. Обектът се намира в гр. Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена", хотел "Маяк"

 

Заповед № 530/05.06.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: 1 кв.м. площ в района на басейните на хотел "Флагман" /между съблекалните/ за поставяне на вендинг автомат за топли напитки. Обектът се намира в гр. Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена", хотел "Флагман"

 

 Заповед № 529/05.06.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Шахматна/Спортна площадка на територията на хотел "Флагман", к.к. "Св.Св. Константин и Елена"

 

Заповед № 495/25.05.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Помещение No 7 с предназначение - за търговска дейност, с отдаваема площ 29,00 кв. м, находящо се във Военен клуб - гр. Чирпан, ул. “Г. Димитров” No 59, с АПДС No 361/10.04.2023 г.

 

Заповед № 494/25.05.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: 1 кв.м. площ във фоайето на хотел "Фрегата" за поставяне на вендинг автомат за топли напитки.

 

Заповед № 491/23.05.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: 1 кв.м. площ във фоайето на хотел "Адмирал" за поставяне на вендинг автомат за топли напитки. Обектът се намира в гр. Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена", хотел "Адмирал".

 

Заповед № 398/25.04.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Помещение No 1, кафе-клуб, с отдаваема площ 144,40 кв. м, с адре с: гр. Карлово, ул. “20-ти юли” No 12, в сградата на ВК - гр. Карлово, с АПДС No 1493/07.12.2012 г.

 

Заповед № 375/12.04.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: кафе-клуб и лятна градина, находящи се във военен клуб - гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2

 

Заповед № 330/31.03.2023 г., изменяща  заповед № 308/27.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 12, с отдаваема площ 15,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Заповед № 323/31.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", находящи се в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Заповед № 308/27.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 12, с отдаваема площ 15,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Заповед № 306/27.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 15, с отдаваема площ 47,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Заповед № 280/17.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 7 във ВК - Дупница с адрес: гр. Дуоница, ул. "Николаевска" № 8, имот публична държавна собственост с АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 201/20.02.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ ски-гардероб за сезонно ползване, находящ се в сградата на хотел "Олимп", к.к. "Боровец"

 

Заповед № 121/31.01.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ: част от централната алея на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 4,00 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Заповед № 44/17.01.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ: помещение № 2 (бивш интернет клуб), находящо се във Военен клуб - Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 1, имот публична държавна собственост с АПДС № 2029/09.11.2017 г.

 Article | by Dr. Radut