Jump to Navigation

Резултати от проведени търгове

Заповед № 1029/22.08.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: част от фоайе до входната врата на хотел Военен клуб - Сливен с площ 1 кв. м, за поставяне на вендинг автомат за топли напитки, с адрес: гр. Сливен, ул. "Георги Данчев" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 0140/14.04.2000 г.

 

Заповед № 1000/16.08.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 6 с отдаваема площ 15 кв. м. с адрес: ВК - гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в сграда с АДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 564/17.05.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 18, с отдаваема площ 18,00 кв. м., с адрес: град Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в сграда с АДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 491/02.05.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Офис № 3, самостоятелно помещение с площ 11,05 кв. м., намиращ се първият етаж в сградата на Военноморски клуб-Созопол със самостоятелен вход, находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Заповед № 487/02.05.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Ресторант "Военноморски клуб" с идентификатор 67800.502.280.4.1 - гр. Созопол, самостоятелен обект в сграда с отдаваема площ 267 кв.м. + лятна градина с площ 104,29 кв. м., с обща площ 371,29 кв. м., намиращ се на първия етаж в сградата на "Военноморски клуб" гр. Созопол, заедно с офис № 3А с идентификатор 67800.502.208.4.6, самостоятелно помещение за стопанска дейност - трайно предназначение за офис, с отдаваема закрита площ 11,84 кв. м., намиращ се на първият етаж в сградата на "Военноморски клуб" гр. Созопол; находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Заповед № 234/05.03.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 16 с отдаваема площ от 14,00 кв.м., с адрес: град Дупница, ул. "Николаевска" № 8, етаж 1, в сграда с АДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 223/28.02.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект без обзавеждане, за търговска дейност, с отдаваема площ - 285,80 кв.м, адрес: гр. София, бул. "Цар Освободител" №7, публична държавна собственост, АПДС №0036/21.04.1997г.

 

Заповед № 1/03.01.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, частна държавна собственост, представляващ: Площ от 3 кв. м., за поставяне/инсталиране и експлоатация на вендинг/самопродаващи автомати за продажба на топли, безалкохолни напитки и пакетирани изделия, находящи се в хотел "Шипка", адрес: гр. София, бул. "Тотлебен" № 34 А, имот частна държавна собственост, с АЧДС No 01748/08.09.1999 г.Article | by Dr. Radut