Jump to Navigation

Резултати от проведени търгове

Заповед № 495/25.05.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Помещение No 7 с предназначение - за търговска дейност, с отдаваема площ 29,00 кв. м, находящо се във Военен клуб - гр. Чирпан, ул. “Г. Димитров” No 59, с АПДС No 361/10.04.2023 г.

 

Заповед № 494/25.05.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: 1 кв.м. площ във фоайето на хотел "Фрегата" за поставяне на вендинг автомат за топли напитки.

 

Заповед № 491/23.05.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: 1 кв.м. площ във фоайето на хотел "Адмирал" за поставяне на вендинг автомат за топли напитки. Обектът се намира в гр. Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена", хотел "Адмирал".

 

Заповед № 398/25.04.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Помещение No 1, кафе-клуб, с отдаваема площ 144,40 кв. м, с адре с: гр. Карлово, ул. “20-ти юли” No 12, в сградата на ВК - гр. Карлово, с АПДС No 1493/07.12.2012 г.

 

Заповед № 375/12.04.2023 г., относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: кафе-клуб и лятна градина, находящи се във военен клуб - гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2

 

Заповед № 330/31.03.2023 г., изменяща  заповед № 308/27.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 12, с отдаваема площ 15,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Заповед № 323/31.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", находящи се в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Заповед № 308/27.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 12, с отдаваема площ 15,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Заповед № 306/27.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 15, с отдаваема площ 47,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Заповед № 280/17.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 7 във ВК - Дупница с адрес: гр. Дуоница, ул. "Николаевска" № 8, имот публична държавна собственост с АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 201/20.02.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ ски-гардероб за сезонно ползване, находящ се в сградата на хотел "Олимп", к.к. "Боровец"

 

Заповед № 121/31.01.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ: част от централната алея на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 4,00 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Заповед № 44/17.01.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ: помещение № 2 (бивш интернет клуб), находящо се във Военен клуб - Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 1, имот публична държавна собственост с АПДС № 2029/09.11.2017 г.

 Article | by Dr. Radut