Jump to Navigation

Актовете са актуализирани към ДВ, бр. 85 от 25.10.2022 г. За официални се смятат единствено текстовете на нормативните актове, обнародвани в печатното издание на "Държавен вестник".

Заповед № 1093/07.11.2022 г. относно определяне размера на обезщетението, което заплащат лицата, заемащи жилища, гаражи или ателиета и жилищни помещения в общежития, от жилищния фонд на Министерството на отбраната, без основание или на отпаднало правно основание или които се ползват не по предназначение

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната

 

Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия.

 

Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне.

Декларация за семейно и имотно състояниеArticle | by Dr. Radut