Jump to Navigation

Актовете са актуализирани към ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. За официални се смятат единствено текстовете на нормативните актове, обнародвани в печатното издание на "Държавен вестник".Article | by Dr. Radut