Jump to Navigation

Представяне

Представяне

ДДГ „Светлина” е образователна подготвителна институция в системата на Министерството на отбраната и Българската армия за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 - годишна възраст до постъпване в първи клас. Грижите за децата се осъществяват от висококвалифициран екип от специалисти.

 

Условия

Материалната база предоставя условия за качествена грижа и разнообразни занимания за децата, съобразени с тяхната възраст, образователни, емоционални и здравни потребности. Детската градина се помещава в двуетажна масивна сграда. За децата има отделни помещения, предназначени за образователни цели, почивка и зала по интереси. Външното пространство на заведението разполага с детски площадки, оборудвани с подходящи безопасни съоръжения за игра.

 

Допълнителни образователни дейности

Йога за деца

Английски език

 

Групи

ДДГ „Светлина” е с капацитет 50 места, разпределени в две възрастови групи от 3 до 5 години и от 5 до 7 години.

 

Контакти

Гр.Карлово; ул. „Иванка Пашкулова” № 2

Директор: Румяна Чолакова

Телефон: 0335 92025

 

Галерия:

 

   

   

 Article | by Dr. Radut