Jump to Navigation

История и актуално състояние

Построяването на Военен клуб – гр. Ямбол е непосредствено свързано с подготовката и участието на младата българска армия в Балканската война 1912 - 1913 година. Сградата органично се вплита в оформянето на централната градска част. Идеята за построяване на военен клуб е дело на Офицерското събрание по онова време. По предложение на командира на 29 Ямболски полк полк. Карджиев офицерите от гарнизона правят доброволни вноски за събиране на средства за подпомагане проектирането и построяването на клуба. Основният камък е положен през 1909 година. На площ от 1186 кв. м. само за три години (1911 г.) се издига сграда с оригинално архитектурно външно оформление и вътрешна функционалност, отговаряща на потребностите на военнослужещите от Ямболския гарнизон.

От своето построяване до настоящия момент сградата се е използвала само като военен клуб.

През 1978 г. и през 1988 г. са извършени значителни промени във функционалната ангажираност на помещенията в Клуба, които дават настоящият облик на сградата.

Военният клуб заема достойно място сред културните институти, както в армията, така и в града, не само с интересната си сграда, но и с богатата си културна дейност. Поколения ямболци и военнослужещи пазят впечатляващи спомени за пищни балове, театрални представления и концерти, за срещи с различни жанрове изкуства.

Намира се на ул. „Бузлуджа” № 2.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез 3 творчески формации – литературен клуб „Христо Ботев“, клуб „Киокушинкай карате“ и клуб по радиоориентиране „Диана“.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

 

 Article | by Dr. Radut