Jump to Navigation

История

През 1886 г., след сформирането на 13-ти пехотен Рилски полк, командването му, начело с кап. Никола Бочев, замисля създаването на Офицерски клуб. За тази цел на офицерско събрание през м. октомври 1886 г., се решава да се наеме къщата на Мито Чорбаджигогев, намираща се в центъра на града, на мястото на днешния обреден дом. Издръжката на клуба е от доброволни вноски на офицерите. Командирът на полка внасял по 15 лв., командири на дружини по 12 лв., ротните по 8 лв, а младшите офицери по 5 лв.

С княжески указ №226/15.05.1889 г., чрез Министерството на вътрешните дела, се утвърждава решението на Градският съвет за отстъпване безвъзмездно на празното градско място „Шарено теке” за строеж на сградата на Офицерски клуб.

В окончателния си вид сградата е завършена през 1909 г. Представлява масивна постройка със застроена площ от 552 кв. м., състояща се от един етаж, сутерен и пристройка.

През 1913 г. се е помещавал щабът на Пета българска армия. От тук са ръководени военните действия срещу сърбите на постъпите към Кюстендил и в Босилеград.

Сградата е обявена за паметник на културата /д.в. от 04.03.1998 г./

Намира на ул. „Демокрация“ № 32 в идеален център.

В днешни дни Клубът поддържа тесни контакти със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и Съюза на ветераните от войните на България.

Към него функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

 Article | by Dr. Radut