Jump to Navigation

Представяне

Представяне

ДДГ „Калина” е образователна подготвителна институция в системата на Министерството на отбраната и Българската армия за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10- месечна възраст до постъпване в първи клас. Грижите за децата се осъществяват от висококвалифициран екип от специалисти.p>

 

Условия

Сградата на детското заведение е разположена в три корпуса. За децата има на разположение четири занимални и шест спални помещения. Материалната база предоставя условия за качествена грижа и разнообразни занимания, съобразени с възрастта, образователните, емоционални и здравни потребности на децата. В двора е изграден голям физкултурен салон, свързан с основната сграда чрез топла връзка. За игра навън има оборудвани четири площадки с пясъчници, катерушки, пързалки и люлки.

 

Допълнителни образователни дейности

Английски език

Народни танци

 

Групи

ДДГ „Калина” е с капацитет 95 места от които 20 в яслена група, разпределени в четири възрастови групи както следва:

яслена група от 10 месеца до 3 години

• група от 3 до 5 години

• подготвителна група до 5 години

• подготвителна група до 6 години

 

Контакти

Гр.Стара Загора; ул. „Хан Аспарух” № 15А

Директор: Диана Трифонова

Телефон: 042 654000

 

Галерия:Article | by Dr. Radut