Jump to Navigation

ОДЗ "Калина" - Стара Загора

Представяне

ОДЗ „Калина” е образователна подготвителна институция в системата на Министерството на отбраната и Българската армия за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 1 - годишна възраст до постъпване в първи клас. Грижите за децата се осъществяват от висококвалифициран екип от специалисти.

 

Условия

Сградата на детското заведение е разположена в три корпуса. За децата има на разположение четири занимални и шест спални помещения. Материалната база предоставя условия за качествена грижа и разнообразни занимания, съобразени с възрастта, образователните, емоционални и здравни потребности на децата. В двора е изграден голям физкултурен салон, свързан с основната сграда чрез топла връзка. За игра навън има оборудвани четири площадки с пясъчници, катерушки, пързалки и люлки.

 

Културни дейности

• Латино танци

• „Спорт в детската градина” – осъществява се по европейски проект към Министерството на физическото възпитание и спорта.

 

Групи

ОДЗ „Калина” е с капацитет 92 места, разпределени в четири възрастови групи както следва:

• яслена група от 0 до 3 години

• група от 3 до 4 години

• група от 4 до 5 години

• група от 5 до 7 години

 

Контакти

Гр.Стара Загора; ул. „Хан Аспарух” № 15А

Директор: Диана Трифонова

Телефон: 042 654000

 

Галерия:Article | by Dr. Radut