Jump to Navigation

Архив 2018 г.

27.12.2018 г.

00515-2018-0033

Абонаментно обслужване на асансьорни уредби в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Териториален отдел - Варна.


18.12.2018 г.

00515-2018-0032

Абонаментно обслужване на асансьорни уредби в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Териториален отдел - София


14.12.2018 г.

00515-2018-0031

Доставка на природен газ за нуждите на Военен клуб Пазарджик


12.12.2018 г.

00515-2018-0030

Абонаментно обслужване на асансьорни уредби в обекти на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Хармония" - к.к. Пампорово"


29.11.2018 г.

00515-2018-0029

Ремонт на покривното покритие и първи етаж от сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол”


28.11.2018 г.

00515-2018-0028

Избор на изпълнител по договор с гарантиран резултат за изпълнение и гаранционна поддръжка на енергоефективни мерки за хотел „ Олимп"


28.11.2018 г.

00515-2018-0027

Поддръжка на отоплителните инсталации и газови съоръжения в обектите , управлявани от ИА „ Военни клубове и военно - почивно дело “ по обособени позиции


23.11.2018 г.

00515-2018-0026

Извършване на ремонтни дейности на хотелската част на Военноморски клуб – Варна


20.11.2018 г.

00515-2018-0025

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната - гр. Шумен


29.11.2018 г.

00515-2018-0024

Ежемесечно отчитане и дялово резпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната - военни общежития и доставка, демонтаж, монтаж и настройка на нови на измервателни уреди по обособени позиции


16.11.2018 г.

00515-2018-0023

Надграждане на АИС "Документооборот" към АИС "е-Документооборот" (УЕБ- Сситема) и внедряване върху информационната инфраструктура на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело”


09.11.2018 г.

00515-2018-0022

Доставка на природен газ за нуждите на Военен клуб Пазарджик


09.11.2018 г.

00515-2018-0021

Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника, както и на друго електрическо оборудване в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело “ по обособени позици


08.11.2018 г.

00515-2018-0020

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “ ВКВПД " по обособени позиции


05.11.2018 г.

00515-2018-0019

Oбслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции


31.10.2018 г.

00515-2018-0018

Обслужване на социална кухня към министерство на отбраната в град Пазарджик


09.10.2018 г.

00515-2018-0017

Oблужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции


04.10.2018 г.

00515-2018-0016

Доставка по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


01.10.2018 г.

00515-2018-0015

Обслужване на социална кухня към министерство на отбраната в град Варна


25.09.2018 г.

00515-2018-0014

Доставка на природен газ за хотел "Олимп и ПС "Боровец", к.к. Боровец


25.09.2018 г.

00515-2018-0013

Извършване на цялостен ремонт на покривното покритие и ремонтни дейности на хотелската част във Военно-почивен дом „Несебър”


25.09.2018 г.

00515-2018-0012

Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел “Шипка”, гр. София


25.09.2018 г.

00515-2018-0011

Абонаментно обслужване на асасьорни уреби в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции


16.08.2018 г.

00515-2018-0010

Ремонт на покривното покритие и първи етаж от сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол”


26.06.2018 г.

00515-2018-0009

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции


10.05.2018 г.

00515-2018-0008

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции


20.04.2018 г.

00515-2018-0007

Абонаментна поддръжка и ремонт при необходимост на климатичната техника в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” за Териториален отдел - Варна


13.04.2018 г.

00515-2018-0006

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции


23.02.2018 г.

00515-2018-0005

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за град Лом


23.02.2018 г.

00515-2018-0004

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за град Айтос


13.02.2018 г.

00515-2018-0003

Борсова сделка за закупуване на Дизелово гориво Шифър по ЕКП: 02141000042 и втечнен въглеводороден Газ пропан бутан-марка Б за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


25.01.2018 г.

00515-2018-0002

Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на сгради, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


10.01.2018 г.

00515-2018-0001

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната гр. БургасArticle | by Dr. Radut