Jump to Navigation

История и актуално състояние

Мястото, на което е построен Военен клуб – гр. Хасково, е дарено с указ на царя от 1929 г., и съществува от началото на 30-те години на миналия век. Първоначално функционира като Царски Офицерски клуб. По-късно е преименуван на Дом на офицера, Дом на народната армия, а понастоящем - „Военен клуб”. Сградата е реконструирана и модернизирана през периода 1970-1974 година. Намира се на ул. „Булаир“ № 2.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез различни творчески формаци в областта на изобразителното изкуство, спортни танци, фолклорен танцов състав.

Организират се мероприятия, програми, форуми, беседи и инициативи по повод значими дати и национални празници, насочени към военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната, пенсионирани военнослужещи и членове на техните семейства, както и членове на военно-патриотични съюзи.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

 Article | by Dr. Radut