Jump to Navigation

Изпълнителен директор

Иван Кожухаров е роден през 1962 г. в гр. София. Завършил е Техникум по текстилна техника в гр. София. Магистър – Международни икономически отношения във ВИИ „Карл Маркс“ – гр. София. Магистър – Публична администрация в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Специализации: „Управление на администрацията“ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“; „Организация на административната дейност и процеси“ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“; „Европейска административна практика“ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит: Агенция „Митници“, Агенция за ядрено регулиране, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. Водил е практикуми в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Владее френски и руски езици.Article | by Dr. Radut