Jump to Navigation

Цени на предлаганите допълнителни услуги

Заповед № 1352/22.12.2023 г. относно изменение и допълнение на Заповед № 477/ 19.05.2023 г., изменена със Заповед № 785/10.08.2023 г. относно определяне на цени на предлаганите допълнителни туристически услуги във военно- почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” в частта на Приложение № 1 за хотел „Олимп”, Приложение № 2 за ПС „Боровец”, Приложение № 3 за хотел „Рибарица”, Приложение № 4 за хотел „Хармония” и Приложение № 5 за почивна станция „Картела“.

 

Заповед № 785/10.08.2023 г. относно изменение на Заповед № 477/ 19.05.2023 г. относно определяне на цени на предлаганите допълнителни туристически услуги във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” в частта на Приложение № 6 за Хотел „Флагман”.

 

Заповед № 477/19.05.2023 г. относно определяне на цени на предлаганите допълнителни туристически услуги във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”Article | by Dr. Radut