Jump to Navigation

Процедури по рамкови споразумения на ЦООП

29.11.2019 г.

PC-00515-0014

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства, по обособена позиция № 6 „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства“, за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


29.11.2019 г.

PC-00515-0013

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства, по обособена позиция № 4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“, за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


29.11.2019 г.

PC-00515-0012

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) и Canon (Канон)“, за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


28.11.2019 г.

PC-00515-0011

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“, за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


21.11.2019 г.

PC-00515-0010

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


21.01.2019 г.

PC-00515-0009

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 3 “Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


18.01.2019 г.

PC-00515-0008

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 2 “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


18.01.2019 г.

PC-00515-0007

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 1 “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


09.01.2019 г.

PC-00515-0006

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика, по обособена позиция № 2 “Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело"Article | by Dr. Radut