Jump to Navigation

Процедури по рамкови споразумения на ЦООП

21.01.2019 г.

PC-00515-0009

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 3 “Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


18.01.2019 г.

PC-00515-0008

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 2 “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


18.01.2019 г.

PC-00515-0007

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 1 “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


09.01.2019 г.

PC-00515-0006

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика, по обособена позиция № 2 “Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело"Article | by Dr. Radut