Jump to Navigation

История и актуално състояние

С решение на цар Борис III през 1934 г. е изграден военен клуб в гр. Търговище като Дом на офицерите (Офицерски клуб). След Втората световна война военният клуб променя наименованиято си на Дом на Народната армия и Гарнизонен военен клуб. През годините продължава да е средище на културно-художествена, военно-патриотична и информационни дейност в града. Организират се чествания на бележити дати от националната ни и военна история и се отбелязват празниците на военните формирования и видовете въоръжени сили, като клубът участва активно и в организацията и провеждането на всички значими мероприятия на съществуващия до 2002 г. Артилерийски полк.

Съхранена и до днес е традицията за поддържането, развитието и организирането на съвместни културни мероприятия, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, в града и региона.

Намира се на ул. „Васил Левски“ № 1.Article | by Dr. Radut