Jump to Navigation

14.09.2021 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Авариен ремонт на водосточни тръби, покрив и помещения в резиденция „Лозенец““ Документация


Обяснителна записка за извършените разходи от ИА "Военни клубове и ВПД" във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID 19 и лечението му

08.09.2021 г.

ПОКАНА за привличане на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация, методика за оценка на офертите и проект на договор във връзка с възлагане на обществена поръчка " Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" , по обособени позиции и участие в комисия при провеждане на процедурата.

01.09.2021 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Авариен ремонт на водосточни тръби, покрив и помещения в резиденция „Лозенец““ Документация

30.08.2021 г.

УВАЖАЕМИ ЛЮБИТЕЛИ НА КЛАСИЧЕСКАТА МУЗИКА,

Във връзка с очакваното хладно и ветровито време Ви информираме, че планирания симфоничен концерт на оркестър „Симфониета „София“ и джаз формация „София“ на 02 септември 2021 г. от 19:00 часа в резиденция „Лозенец“ ще бъде проведен в зала Концертна на Централния военен клуб, на същата дата, от 19:30 часа.

23.08.2021 г.

06.08.2021 г.

04.08.2021 г.

ВАЖНО!

Уважаеми дами и господа, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ Ви информира, че с цел подобряване качеството на обслужване и приемане на по-голям брой телефонни обаждания от служителите на сектор „Почивки в страната“ и сектор „Почивки в чужбина“, считано от 06.08.2021 г.,+ телефонните линии за приемане на резервации за военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията и резервации за чужбина, ще бъдат както следва:

За почивки в страната:

тел.: 02/92 21577 и сименс 21577.

За почивки в чужбина:

тел.: 02/92 21588 и сименс 21588.

Посочените телефонни номера са пилотни, като зад тях стои телефонна подмрежа, обслужвана от служителите на двата сектора.

Считано от 06.08.2021 г. няма да бъдат активни следните телефонни линии:

За почивки в страната:

тел.: 02/92 21705, 02/92 21757, 02/92 21759, сименс 21705, 21757, 21759 0884178740 и 0884215006.

За почивки в чужбина:

тел.: 02/ 9221765, 0882935580 и сименс 21765

23.07.2021 г.

22.07.2021 г.

15.07.2021 г.

ПОКАНА за представяне на оферта за изготвяне на техническа спецификация, методиката за оценка на офертите (при критерий “икономически най-изгодна оферта”) и проект на договор във връзка с възлагане на обществена поръчка “Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции”

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut