Jump to Navigation

Централна армейска библиотека

Централна армейска библиотека се създава към Централния военен клуб през 1948 г. върху основата на книжните фондове на Министерството на войната и Генералния щаб.

От това време библиотеката съхранява редица уникални многотомни издания, които са библиографска рядкост - Larousse от 1875 г.; Nouvelle geographie universelle-1887 г.; „Енциклопедия военных и морских наук” от 1897 г. и много други.

Особено ценна е колекцията „Военно книжовно наследство”, изградена изцяло с книги от фонда на Министерството на войната, съдържаща издания за военната история, наука и практика от края на ХІХ и началото на ХХ в., както и екземпляри от личната библиотека на царското семейство.

Фондът от периодични издания съхранява всички военни издания от 1948 г. до сега.

Днес библиотеката разполага с над 126 000 библиотечни единици и има обособени:

„Заемна служба”- в просторната зала читателите могат да избират книги на военна и друга тематика, както и развлекателна художествена литература.

Читалня – ползват се материали, които читателите не могат да заемат за вкъщи.

Справочен фонд – сбирка от справочници и библиографски издания, с помощта на които се извършват справки: тематични, фактографски, библиографски. В библиотеката могат да бъдат намерени всички български енциклопедични издания, Британика, Оксфордски енциклопедии, речници, технически справочници и други.

Поддържаните традиционни и електронни каталози на книги и статии максимално улесняват информационното обслужване на читателите.

Периодично фондът се обновява с нови издания с разнообразна тематика.

Библиотеката обслужва служители и военнослужещи от Министерство на отбраната и подчинените му структури, офицери от резерва, техните семейства, които ползват библиотеката без такси. Други физически лица заплащат годишна такса от 10 лв. или дневна – 0,50 лв.

За повече информация - бул. „Цар Освободител” № 9, тел. 0892 606 862Article | by Dr. Radut