Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военен клуб – гр. Казанлък е наследник на Клуба на офицера, намиращ се в сградата на полковия щаб още от 1889 г. Около 1930 г. възниква идеята да се построи нова сграда, в която да се осъществяват различни родолюбиви и културно-развлекателни прояви за офицерите от гарнизона. Строежът започва през пролетта на 1936 г. и е завършен през 1938 г. За пръв път в новата сграда пищно е посрещната новата 1939 г. Намира се в центъра на гр. Казанлък – бул. „Розова долина“ № 8, непосредствено до сградата на Община Казанлък.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез различни творчески формации в областта на театралното изкуство, изобразително изкуство, спортни танци, вокална група, хип-хоп танци, фолклорна танцова формация, музикална школа.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Предоставят се за ползване 5 стаи за гости – категория 1*.

  Article | by Dr. Radut