Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военният клуб – гр. Пловдив е един от първите военни клубове в България. През месец март 1898 г., когато кмет на града е Христо Г. Данов, по решение на Градския Общински съвет се отпуска терен за строеж на Офицерски клуб. Строителството започва през 1906 г. и завършва през 1908 г., а официалното тържествено откриване на военния клуб става с елегантен новогодишен бал срещу 1909 г. От тогава до днес Клубът е институция, съхранила в себе си историческото, обществено и културно развитие на града.

Сградата се намира в центъра на града - ул. „Иван Вазов“ № 2, и попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата – историческа зона „Филипопол – Тримонциум Пловдив”.

Мястото, което военният клуб заема, великолепните акустични дадености на концертната и камерните зали, неповторимият архитектурен облик на сградата, го правят естествено средище за културни прояви и разнообразяване на културния живот и потребности на военнослужещите, семействата им, членовете на военно-патриотичните съюзи и обществеността.

Организират се мероприятия, програми, форуми, беседи и инициативи по повод значими дати и национални празници, насочени към военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната, пенсионирани военнослужещи и членове на техните семейства, както и членове на военно-патриотични съюзи.

Културно-художествената дейност се реализира чрез различни творчески формации в областта на вокалното изкуство, школа по класическо пеене, школа по пиано и солфеж, спортни и модерни танци, театрална школа, школа по цигулка и солфеж.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

 Article | by Dr. Radut