Jump to Navigation

История и актуално състояние

Сградата е построена през 1905 година и се вписва в общия модернизиращ се вид на тогавашния град Сливен. Отваря врати и за офицерството, и за гражданите, което е видно от излизащия печат по онова време. За повече от един век Клубът се е превърнал в част от историята на града.

Основни ремонти са правени през 1916 г. и през 1960 г., което променя първоначалния архитектурен вид на сградата.

През годините се превръща във важно културно средище. В него се организират концерти, театрални спектакли, балове, срещи, чествания за военнослужещите и техните семейства, воините от резерва, Съюза на ветераните от войните на България, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, младежта и гражданството на Сливен.

Намира се в идеалния център на града, ул. „Цар Освободител” № 5, в близост до Общината.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез 12 творчески формации – школа по спортни танци „Сливен“, школа по зумба-фитнес „Борис Панайотов“, балет „Барби“, детски фолклорен състав „Бисерче“, литературен клуб „Йордан Йовков“, фолклорен танцов клуб „Стоте войводи“, шах-клуб „Интелект“, школа по поп и рок пеене, клуб по брейк танци, школа по спортни танци „Ай данс“, школа по класически балет „Сукмарова“ и театрална студия „Хвърчащите хора“.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

В гр. Сливен функционира и самостоятелно изграден хотел, находящ се на бул. „Г. Данчев“ № 1, който разполага с 3 апартамента и 15 стаи с капацитет 26 легла.

 Article | by Dr. Radut