Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военен клуб – гр. Бургас е създаден през 1948 г. на мястото на днешния хотел “България”. Макар и с оскъдна материална база, много офицери, старшини и техните семейства намират в Клуба място за своите разговори, обмен на информация и развлечения.

През 1950 г. се поставя началото на активната му дейност. В художествената самодейност се включват активно военнослужещи от Гарнизона и членове на техните семейства. Първата театрална трупа започва своите изяви през октомври 1950 г. под ръководството на актьора Цено Кандов. Създава се и смесен хор с диригент м-р Стефанов. В състава му влизат 60 хориста. През следващата 1951 г. сформираният литературен кръжок обединява 11 таланта, докоснали се до философията на прозата и обаянието на поезията. По същото време войската обръща внимание и на спорта, създадени са футболен, волейболен и баскетболен отбори, открива се и шахматен клуб.

Новата сграда на Клуба е проектирана през 1967 - 1968 г. Архитектурно-техническия проект се осъществява от арх. Дунка Герганова. Сградата е открита през м. октомври 1976 г. с тържествена церемония от министъра на отбраната.

Намира се в централна градска част, на ул. “Христо Ботев” №48.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез различни творчески формации в обстастта на спорта, народни танци, вокална студия, актьорско майсторство, изобразително изкуство, класически и модерен балет.

Организират се мероприятия, програми, форуми, беседи и инициативи по повод значими дати и национални празници, насочени към военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната, пенсионирани военнослужещи и членове на техните семейства, както и членове на военно-патриотични съюзи.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

Има изградена и самостоятелна хотелска част с капацитет 62 легла.Article | by Dr. Radut