Jump to Navigation

Представяне

Представяне

ДДГ „Детелина” е образователна подготвителна институция в системата на Министерството на отбраната и Българската армия за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 - годишна възраст до постъпване в първи клас. Грижите за децата се осъществяват от висококвалифициран екип от специалисти.

 

Условия

Сградата на детското заведение се състои от два етажа с просторни и светли помещения, които предоставят възможност за рационално разпределение на различни по предназначение кътове за децата, като: три занимални с игротечни отделения, места за хранене и образователни занимания, спални помещения, зала по интереси, музикален и физкултурен салон. Детската градина разполага с обширна детска площадка сред много зеленина и уют. За децата са оборудвани подходящи и обезопасени съоръжения, като катерушки, пързалки и пясъчници. Материалната база предоставя условия за качествена грижа и разнообразни занимания за децата, съобразени с тяхната възраст, образователни, емоционални и здравни потребности.

 

Групи

ДДГ „Детелина” е с капацитет 75 места, разпределен в три възрастови групи от 3 до 4 години, от 4 до 5 години и от 5 до 7 години.

 

Контакти

Гр. Казанлък; ул.”Вожели” 1А в района на военно формирование 22180

Директор: Светла Джунджурова

Телефон: 043 171771

 

Галерия:

    Article | by Dr. Radut