Jump to Navigation

Архив 2013 год.

Публична покана за закупуване на софтуерен продукт, разработен със съвременни средства (клиент сървър или WEB базиран), включващ модул „Личен състав”, модул „Атестиране” и модул „Обучение”. Документация


Публична покана за доставка на мебели за военно-почивните домове и хотели, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”. Документация

!!! Уточнение


Публична покана за закупуване на компютърни компоненти и консумативи за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело".Документация


Публична покана за доставка на охладителна техника за военно-почивните домове, хотели и военни клубове, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” Документация


Публична покана за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на МПС-та, собственост на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, посочени в списък – Приложение № 1;

Обособена позиция № 2: Застраховка “Злополука” на местата в МПС за МПС-та, собственост на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, посочени в списък – Приложение № 2;

Обособена позиция № 3: Застраховка на сгради, ползвани и управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”,посочени в списък – Приложение № 3. Документация

Информация за обема на двигателя на моторните превозни средства в ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", подлежащи на застраховка "Гражданска отговорност" през 2014 г.


Публична покана за абонаментна поддръжка на специализирани софтуерни продукти за нуждите на ИА “Военни клубове и военно – почивно дело” Документация


Публична покана за доставка на цветни телевизори за военно-почивните домове, хотели и военни клубове, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”” Документация


Публична покана за избор на изпълнител за извършване на Ремонт и профилактика на съществуаща аспирационна инсталация в ресторант „Централен” във ВПК „Рибарица”, с. Рибарица Пълно описание на обекта на поръчката


Публична покана за извършване на възтановителни строително-ремонтни и строително- монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново. Документация


Публична покана за абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника в отдел „Североизточен” на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”. Документация


Публична покана за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обектите, управлявани от ИА “ВКВПД”, по обособени позиции, както следва:

І обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се в гр. Карлово;

ІІ обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се в ЦДГ “Детелина”, гр. Казанлък;

ІІІ обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се в ОДЗ “Калина”, гр. Стара Загора;

IV обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се в хотел "Хармония", к.к.Пампорово;

V обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се в хотел "Олимп", к.к. Боровец;

VI обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се в гр. София;

VII обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се в отдел “Североизточен”;

VIII обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се във ВХ Сливен;

ІХ обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се във ВПД Сарафово.” Пълно описание на обекта на поръчката

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обектите, управлявани от ИА "ВКВПД", по обособени позиции


Публична покана за профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове, находящи се в отдел “Югоизточен” на ИА “Военни клубове и военно- почивно дело” Пълно описание на обекта на поръчката


Публична покана за доставка на хотелско и ресторантско оборудване за нуждите на ВПД "Сарафово" за сезон "Лято 2013". Документация.


Публична покана за Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”. Документация


Публична покана за абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” . Документация.


Публична покана за абонаментна поддръжка на електромеханичните бариери в обектите, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” за отдел "Югоизточен".Документация


Публична покана за транспортно осигуряване за нуждите нa ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” за отдел “Североизточен” Пълно описание на обекта на поръчката


Публична покана за транспортно осигуряване за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", по обособени позиции, както следва:

І обособена позиция: Ежедневен автобусен превоз на служители от местоживеене до месторабота и обратно в отдел "Североизточен" към ИА “ВКВПД” за сезон "Лято 2013";

ІІ обособена позиция: Ежедневен автобусен превоз на служители от местоживеене до месторабота и обратно в отдел "Югоизточен" към ИА "ВКВПД" за сезон "Лято 2013";

ІІІ обособена позиция: Транспортно осигуряване на участници в младежки международен лагер във ВПД "Сарафово" за времето от 07.07.2013 г. до 21.07.2013 г. Документация


Публична покана за доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за ВПД „Сарафово”, гр. Бургас, кв. Сарафово. Документация


Публична покана за избор на изпълнител за преработка на съществуваща аспирационна система в ресторант „Централен” във Военно-почивен комплекс „Рибарица” – с. Рибарица. Документация

Лице за оглед на обекта: Цветелина Стоянова – гл. експерт в отдел „Северозападен” – тел. 0879/94 26 69


Публична покана за абонаментна поддръжка на електромеханичните бариери в обектите, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:

1-ва обособена позиция: отдел "Югозападен";

2-ра обособена позиция: отдел "Югоизточен";

3-та обособена позиция: отдел "Североизточен". Документация


Публична покана за извършване на ремонтни строително монтажни работи на 17 броя стаи и коридор на втори етаж в хотел „Шипка”, предназначени за Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, гр. София. Документация


Публична покана за осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотели и почивни домове,управлявани от ИА "Военни клубове и военно- почивно дело" по обособени позиции както следва:

I-ва обособена позиция: Отдел „Североизточен” – открит плувен басейн и малък лечебен басейн в Хотел „Флагман” – к. к. „Св. Константин и Елена”, гр. Варна с период на експлоатация:от 01.06. до 30.09.;

II-ра обособена позиция: Отдел „Северозападен” – закрит плувен басейн във Военно-почивен комплекс „Рибарица” - с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Георги Бенковски” № 49. Период на експлоатация: от 01.06. до 30.09. Към настоящия момент обектът не развива дейност. Договорът с избрания изпълнител влиза в сила от пускане на обекта в експлоатация;

III-та обособена позиция: Отдел „Югоизточен” – открити плувни басейни – 3 броя, детски басейни – 3 броя във ВПД „Созопол” – гр. Созопол, ул. „Проф. Иван Венедиков” № 6, ВПД „Несебър” – гр. Несебър, кв. „Черно море”; и ВПД „Сарафово” – гр. Бургас, кв. Сарафово и 100 метра плажна ивица във Военно-почивен дом „Сарафово”. Период на експлоатация: - Военно-почивни домове "Созопол" и "Несебър": от 01.06. до 20.09. - ВПД "Сарафово": от 21.06. до 10.09 Всеки участник има право да подаде оферта за една, за повече или за всички обособени позиции Документация


Публична покана за извършване на ремонтни работи във Военно-почивен дом "Сарафово". Документация

Лице, отговорно за определяне на дата за посещение и подписване на протокол за извършен оглед на ВПД "Сарафово": главен специалист Красимир Колев, GSM 0892 606859


Публична покана за доставка и монтаж на професионално кухнеско оборудване за ВПД „Сарафово”, гр. Бургас, кв. Сарафово. Документация


Публична покана  за сервизно обслужване и ремонти (при необходимост) на автомобилна, градинска, специализирана (снегорини) и друга техника, включително агрегати (генератори) на ИА “Военни клубове и военно -почивно дело” за отдел “Югоизточен”Документация


Публична покана за осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотели и почивни домове,управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело". Документация


Публична покана за изработване и доставка на знамена и поставки за знамена за обектите, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”Документация.


Публична покана за доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции, както следва:

1-ва обособена позиция: "Доставка на канцеларски материали";

2-ра обособена позиция: Доставка на копирна хартия".Документация.


Публична покана за сервизно обслужване и ремонти (при необходимост) на автомобилна, градинска, специализирана (снегорини) и друга техника, включително агрегати (генератори) на ИА “Военни клубове и военно -почивно дело” по обособени позиции: І-ва обособена позиция:отдел “Югоизточен”; ІІ-ра обособена позиция: отдел “Северозападен”.Документация.


Публична покана за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Застраховка “Злополука на гости на хотели”, отседнали в хотелите и военно-почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”;

Обособена позиция № 2: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”;

Обособена позиция № 3: Групова застраховка „Злополука” на деца Документация.


Публична покана за извършване на ремонтни строително-монтажни работи на покрива на ЦДГ „Кокиче”, гр. Пловдив. Документация

Лице за оглед на обекта: Катя Щерева – директор на ЦДГ „Кокиче” – тел. 0892/ 606 871


Публична покана за изграждане на електрическо захранване на ВК - Самоков Документация


Публична покана за периодична доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти, необходими за работата и поддръжката на обектите на ИА “ВКВПД” Документация


Публична покана за доставка на хранителни продукти за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Документация

Приложение 2


 

Публична покана за извършване на ремонтни възстановителни дейности на сутерен в сградата на Информационен център на Министерството на отбраната Документация

Лице, отговорно за определяне на дата за посещение и подписване на протокол за извършен оглед на ИЦ на МО: Асен Сираков - директор на Дирекция "Инфомационен център на Министерство на отбраната", тел: (02) 922 17 56; 0892606730

Отговор на въпрос 1


Публична покана за сервизно обслужване и ремонти (при необходимост) на автомобилна, градинска, специализирана (снегорини) и друга техника, включително агрегати (генератори) на ИА “Военни клубове и военно -почивно дело” по обособени позиции:

І-ва обособена позиция: отдел “Югозападен”;

ІІ-ра обособена позиция: отдел “Централен”;

III–та обособена позиция: отдел “Югоизточен”;

IV-та обособена позиция: отдел “Североизточен”,

V-та обособена позиция: отдел “Северозападен”,

VI-та обособена позиция: Централно управление. Документация

 


Публична покана за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. ДокументацияArticle | by Dr. Radut