Jump to Navigation

История

През 1934 г. по инициатива на офицерите от Карловския гарнизон общинското ръководство отпуска петно за строеж на военен клуб в центъра на гр. Карлово. За кратко време офицерите и воините от 21-ва Средногорска дружина събират необходимите средства чрез доброволни лепти от своите трудови възнаграждения.

През 1935 г., макар и само на един етаж, военният клуб отваря врати. За пръв управител на Гарнизонното офицерско събрание (така се е наричал тогава военният клуб) е назначен капитан Стоян Михайлов Драгиев. Под неговото ръководство Клубът става любимо място за отдих и развлечение на военнослужещите и гражданите на Карлово. След три години сградата е завършена окончателно и се превръща в една от най-красивата триетажни постройки в центъра на града.

През 1970 г. сградата се разширява (сграда за култура и изкуство).

Културнo-художествената дейност се реализира чрез 3 творчески формации – вокална група „Карловойс“, клуб по спортни танци „Ка-данс“ и танцов състав „Орфей“.

Организират се мероприятия, програми, форуми, беседи и инициативи по повод значими дати и национални празници, насочени към военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната, пенсионирани военнослужещи и членове на техните семейства, както и членове на военно-патриотични съюзи.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

Предоставят се за ползване 5 стаи за гости – категория 2*.

  Article | by Dr. Radut