Jump to Navigation

09.11.2023 г.

Родолюбива инициатива на военния клуб в града на стоте войводи – Сливен!

Кампанията на ИА „ВКВПД” за развитието на културно-художествената и военно-патриотична дейност във военните клубове през 2023 г., озаглавена „Моята България! Моят град – град на…”, има своите добри практики и в Сливен. Съвместната инициатива на военния клуб в града и ПМГ „Д. Чинтулов” е свързана с дейността на представителната церемониална формация „Чинтулова чета”.

Чрез занятия по строева подготовка и изпълнения на тържествени маршове и церемониално строево шоу Чинтуловите четници придобиват навици за самодисциплина, двигателна култура, самоувереност и градят съвременно автентично чувство на национална принадлежност и гордост.

Техните изяви в рамките на инициативата бяха посещения в гр. Нова Загора и гр. Котел по повод празниците на градовете, съответно на 14 октомври и 1 ноември. Те присъстваха на официалната част по издигане на знамената, поднесоха цветя на централните паметници и лично бяха поздравени от кметовете на двата града. След това четниците посетиха историческите музеи и проведоха неформални срещи с много млади хора. Гостуването им в малките градове е насочено към техните връстници и цели популяризиране на добрата идея да се запали искрата на патриотичното възпитание именно сред младите.Article | by Dr. Radut