Jump to Navigation

История и актуално състояние

С указ № 29 от 22 юни 1929 г. на Гарнизонното офицерско събрание в град Горна Джумая (днес Благоевград) е отпуснато безплатно място за построяване на „помещение за същото събрание, с читалня и библиотека”. Строителството на сградата е извършено в периода от 1930 г. до 1936 г. Въпреки оскъдните данни за неговата дейност до 1948 г., откогато е и първата запазена заповедна книга на тогавашния Офицерски дом, то се превръща в център на културно-просветна дейност сред личния състав на 14-ти пехотен Македонски полк. След 1948 година военният клуб променя наименованието си – Офицерски дом, Дом на народната войска, Дом на офицера, Военен клуб.

Клубът днес се помещава в същата сграда, която не е претърпяла съществени конструктивни и фасадни изменения. Разполага с обособена хотелска част, състояща се от 1 апартамент и 11 стаи с капацитет 23 легла.

В днешни дни културно-художествената дейност се реализира чрез 6 творчески формации – театрална школа, клуб по спортни танци „Импулс“, инструментална група „Сеньо артист Перкусиони“, певческа група „Гургулица“, фолклорна група „Надежда“ и школа по танци.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.Article | by Dr. Radut