Jump to Navigation

01.04.2022 г.

21.03.2022 г.

14.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в държавна детска градина „Младост“ към МО, град София и съгласно издадена Заповед на началника на Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – ВМА, град София, считано от 14.03.2022 г. до 20.03.2022 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.

02.03.2022 г.

Покана до всички заинтересовани лица за привличане на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация, методиката за оценка на офертите и участие в комисия при провеждане на процедурата във връзка с възлагане на обществена поръчка “Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции.

22.02.2022 г.

14.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в държавна детска градина „Калина“, към МО, град Стара Загора и съгласно издадена Заповед на началника на Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – ВМА, град София, считано от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.

11.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в Държавна детска градина „Калина“, град Стара Загора и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 10.02.2022 г. до 16.02.2022 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.

СЪОБЩЕНИЕ

Поради констатиран случай на COVID – 19 в държавна детска градина „Калина“, гр. Стара Загора и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 05.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително, се преустановява възпитателно-образователния процес с децата от яслена група „Пчеличка“.

04.02.2022 г.

Покана до всички заинтересовани лица за привличане на външен експерт за изготвяне на  техническа спецификация, методиката за оценка на офертите и участие в комисия при провеждане на процедурата във връзка с възлагане на обществена поръчка “Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции.

31.01.2022 г.

Покана за привличане на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация и участие в комисия във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Внедряване и извършване на абонаментна софтуерна денонощна поддръжка във военно-почивните домове, хотели и хотелски части към военните клубове на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ софтуерни продукти за нуждите на рецепция, ресторант, склад, модул за отдалечен достъп чрез интернет и система за централно резервиране и издав

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut