Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военен клуб – гр. Стара Загора е с над стогодишна история. Сградата на някогашното Офицерско събрание е построена през 1898 г. по проект на австрийски архитект. Според издавания по онова време вестник „Балкан” военният клуб е открит официално на 1 август 1898 г.

През годините Клубът е изпълнявал своите задачи под различни наименования – „Военно окръжно събрание”, „Офицерско събрание”, „Дом на войската”, „Дом на народната армия”, а понастоящем „Военен клуб”.

Разположен е югоизточно в подножието на красивия парк „Методи Кусев“ (Аязмото) на ул. „Августа Траяна“ № 23, непосредствено до входа на Втора Тунджанска лека пехотна бригада.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез 3 творчески формаци – модерен балет „Каприз“, клуб по спортни танци „Денс Юник“, клуб „Overground Brass Band“. На територията на клуба репетира и военният духов оркестър на Втора Тунджанска механизирана бригада.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Предоставят се за ползване 5 стаи за гости – категория 1*, с капацитет 10 легла.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.Article | by Dr. Radut