Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военен клуб – гр. Стара Загора е с над стогодишна история. Сградата на някогашното Офицерско събрание е построена през 1898 г. по проект на австрийски архитект. Според издавания по онова време вестник „Балкан” военният клуб е открит официално на 1 август 1898 г.

През годините Клубът е изпълнявал своите задачи под различни наименования - „Военно окръжно събрание”, „Офицерско събрание”, „Дом на войската”, „Дом на народната армия”, а понастоящем „Военен клуб”.

Разположен е югоизточно в подножието на красивия парк „Методи Кусев“ (Аязмото) на ул. „Августа Траяна“ № 23, непосредствено до входа на Втора Тунджанска лека пехотна бригада.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез различни творчески формаци в областта на вокалното изкуство, модерен балет, спортни танци и военен духов оркестър.

Организират се мероприятия, програми, форуми, беседи и инициативи по повод значими дати и национални празници, насочени към военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната, пенсионирани военнослужещи и членове на техните семейства, както и членове на военно-патриотични съюзи.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

Предоставят се за ползване 5 стаи за гости – категория 1*.Article | by Dr. Radut