Jump to Navigation

История и актуално състояние

Още със създаването на българската армия през 1878 г. нейното командване обръща внимание, както на обучението, така и на възпитанието на личния войскови състав. На възпитанието се гледа като неразделна част от бойната подготовка на войската. Неслучайно в годините след Освобождението, преминалите през военна служба младежи, независимо от образованието им, са вписани официално от статистиката в графата на българската интелигенция. Наред със строителството на казармени сгради и провеждането на бойни учения, в армията се строят и сгради - домове за военна култура и военно образование, чрез които се провежда широка военно-патриотична и научна дейност. Най-значими представители за това са клубовете на офицерските събрания.

Така е и с шуменския военен клуб, първоначално собственост на Шуменското общо офицерско събрание, а след години – собственост на шуменския гарнизон. Инициатор за строителството на военния клуб е полк. Никола Иванов, един от най-видните български пълководци. През 1899 – 1903 г. той е началник на 4-та пехотна Преславска дивизия в Шумен и председател на Шуменското общо офицерско събрание. Една от главните задачи, която той си поставя, е построяването на военен клуб в гарнизона. Смята възпитателната работа сред войската като неразделна част от нейната бойна подготовка.

Проектант на сградата е арх. Никола Лазаров. Строителството на клуба се извършва с голям ентусиазъм в гарнизона - на стопански начала, с лични парични дарения от всички офицери и с труда на целия войскови състав в Шумен. В историята на гарнизона са известни редица дарения, но даренията за строителството на клуба са най-големи и до днес.

Сградата е завършена и открита през лятото на 1903 г.

Много бързо Клубът се превръща в център на всички по-значими представителни мероприятия в гарнизона и града. Сградата е обявена за архитектурен паметник на културата през 1980 г.

В днешно време културнo-художествената дейност се реализира чрез различни творчески формации – народни танци, хор на запасното войнство и клуб за исторически възстановки.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

Намира се на ул. „Адам Мицкевич“ № 2.

   

   Article | by Dr. Radut