Jump to Navigation

История и актуално състояние

След войните (Първа балканска, Втора (междусъюзническа) и Първа световна войни) назрява необходимостта от Дом на българското войнство. При завръщането на първите офицери и подофицери от Първата световна война започва събирането на средства. Учредено е дружество „Сурсувул”, чиято цел е построяването на паметник на загиналите във войните. По-късно правоприемника на дружеството, т. нар. „Офицерско събрание”, досъбира необходимите средства за изграждане на Клуба. Така през 1934 г. започва строежът на Дома на Армията, който е завършен през 1938 г. Доброволният труд и средства, с които е построена сградата, се възнаграждават от цар Борис III, който през 1939 г. издава закон за отстъпване даром на Ботевградското гарнизонно офицерско събрание държавно празно място от 1635.80 кв. м. в кв. 65 по плана на гр. Ботевград, като е публикувано в Държавен вестник, брой 88 от 22 април 1939 г. Така след строежа цар Борис III дарява и обзавеждане, като едно от тях е и бюрото на цар Фердинанд.

През 1939 г. Домът на Армията се ползва от 16-та Ловчанска дружина, дислоцирана в Ботевград, като през 1954 г. нейно място заема 11 танков полк и по-късно се създава Танково училище.

В Дома на Армията започва усилена творческа дейност. Създава се женсъвет и съответно курсове по ръкоделие, плетене, шиене. Танцовите трупи и музикални школи се ръководят от маестро м-р Христо Недков и полк. Иван Буруджиев. Оркестрите под тяхно ръководство изнасят всяка събота и неделя концерти пред градската общественост.

Намира се на ул. „Незнаен воѝн“ № 6

В днешно време се организират мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.Article | by Dr. Radut