Jump to Navigation

Информация за дейността

ЦЕНТРАЛНА АРМЕЙСКА МУЗИКАЛНА ШКОЛА

Централната армейска музикална школа (ЦАМШ) към Централния военен клуб съществува повече от 60 години.

В школата се изучават пиано, цигулка, класическа китара, ударни инструменти, поп и джаз пеене и солфеж. От 2014 г. има Детска вокална група. Заниманията по музикален инструмент са индивидуални и се провеждат два пъти в седмицата, в удобно за децата време. Часовете по солфеж и заниманията във вокалната група се провеждат в събота.

В края на всеки учебен срок учениците изнасят концерти в залите на Централния военен клуб, а в края на учебната година най-добрите от тях се представят в заключителен Годишен концерт.

Възпитаниците на Централната армейска музикална школа са печелили различни награди на конкурси и състезания, а някои от тях продължават обучението си в Националното музикално училище и Музикалната академия.

Школата подготвя ученици за прием в музикалното училище.

Високо квалифицирани преподаватели с висше музикално образование и дългогодишен опит в работата с деца обучават учениците в Централната армейска музикална школа.

Теменужка Янева – преподавател по пиано с дългогодишен стаж в Националното музикално училище „ Л. Пипков” преподава в ЦАМШ от 1993 г.

Евдокия Райчева - преподавател по пиано с над 40 годишен стаж преподава в ЦАМШ от 2008 г.

Антоанета Василева - преподавател по пиано преподава в ЦАМШ от 1995 г.

Алексина Пухлева - преподавател по пиано преподава в ЦАМШ от 2014 г.

Доцент Росен Балкански - преподавател по класическа китара в Музикалната академия преподава в ЦАМШ от 2006 г.

Николай Атанасов - преподавател по класическа китара преподава в ЦАМШ от 1986 г.

Теодора Константинова - преподавател по цигулка, артист- оркестрант в оркестъра на БНР - преподава в ЦАМШ от 2012 г.

Анна Гитева – преподавател по ударни инструменти - преподава в ЦАМШ от 1991 г.

Деян Александров - преподавател по ударни инструменти, барабанист в група „Епизод” преподава в ЦАМШ от 2012 г.

Лилия Михайлова - преподавател по солфеж преподава в ЦАМШ от 2001 г.

Ралица Тончева – ръководител на Детската вокална група преподава в ЦАМШ от 2014 г.

Христина Юречко - преподавател по поп и джаз пеене в ЦАМШ от 2014 г.

Христина Гитева - преподавател по пиано преподава в ЦАМШ от 2018 г.

Зоя Ловчинова - преподавател по пиано преподава в ЦАМШ от 2019 г.

 

Заниманията в Централната армейска музикална школа започват на 1 октомври. Ваканциите са по програмата на Министерството на образованието за средно образователните училища.

 

Дейността на Централна армейска музикална школа към ЦВК е регламентирана със заповед на изпълнителния директор и таксите за обучение са както следва:

- 120.00 лв. за 8/осем/ учебни часа по музикален инструмент, поп и джаз пеене и солфеж за един месец;

- 70.00 лв. за 4/четири/ учебни часа по музикален инструмент, поп и джаз пеене и солфеж за един месец;

- 60.00 лв. за 4/четири/ учебни часа изучаване само на солфеж за един месец;

- 50.00 лв. за обучение в Детска вокална група за един месец;

Военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства, както и членовете на военно-патриотичните съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност да заплащат 35% от стойността на таксите за външни лица, както следва:

- 42.00 лв. на месец по музикален инструмент и поп и джаз пеене за проведени 8/осем/ учебни часа и солфеж;

- 25.00 лв. на месец по музикален инструмент и поп и джаз пеене за проведени 4/четири/ учебни часа и солфеж;

- 21.00 лв. на месец за изучаване само на солфеж за проведени 8/осем/ учебни часа;

- 18.00 лв. на месец за вокална група;

Таксите са с включен ДДС.

 

Информация, прослушване на нови ученици и записване след 15 септември на адрес: бул. „Цар Освободител” № 9.

Програми, по които се провеждат заниманията по различните музикални инструменти и солфежArticle | by Dr. Radut