Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военен клуб – гр. Дупница разполага със собствена масивна сграда, находяща се на ул. „Николаевска“ № 8.

Построен е върху дарена общинска земя от 1905 г., като в него се помещава и щабът на 7-ма Рилска дивизия. От сградата на клуба командирът на дивизията ген. Георги Тодоров отдава заповед до полковете за атака на турските гарнизони, разположени на държавната граница, с което е поставено началото на Балканската война от 1912 г.

До 1949 г. военният клуб продължава да бъде и щаб на 7-ма Рилска дивизия, като едновременно с това се е използвал за провеждане на културни и увеселителни мероприятия, както и на офицерските балове.

След 1950 г. е преименуван в Дом на народната армия, като през годините помещенията са използвани за културно-масови прояви, школи, курсове, библиотека, както и за хотелски стаи за офицери и семействата им.

През 2008 г., по повод годишнината от основаването на 7-ма Рилска дивизия и 100-годишнината от рождението на нейния командир ген. Георги Тодоров, на сградата на военния клуб е поставена паметна плоча на ген. Тодоров, която е открита от министъра на отбраната.

Основното предназначение на Клуба е създаване на условия за водене на организационен живот от членовете на военно-патриотичните съюзи, както и организиране и провеждане на културно-художествени мероприятия.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.Article | by Dr. Radut