Jump to Navigation

12.12.2023 г.

По инициатива на ВК-Кърджали на 4.12.2023 г. ученици от X клас в Средно училище „Васил Левски“ – Крумовград участваха с презентации, посветени на войните на България и мястото на област Кърджали в тях, под мотото „Помни миналото, гради бъдещето!“

Събитието е част от Кампанията на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за развитието на културно-художествената и военно-патриотичната дейност във военните клубове през 2023 година „Моята България! Моят град – град на...“

Магдалена Боянова и Анатоли Мутев презентираха Балканските войни и освобождението на Кърджали. Ергюн Максимов и Ахмед Ахмед се включиха с презентация по темата Първа и Втора световна война и ролята на България в тях. Еге Ахмед, Денислав Палазов и Стилян Георгиев направиха обобщение на участието на България във войните през XX век. Те представиха мирните договори, които България е трябвало да подпише, а също и как те са повлияли върху нейната история. В края на събитието учениците от VI клас Мартин Календжиев и Валерия Моллова рецитираха стихотворения, посветени на героите, дали живота си за родината.

Участниците получиха грамоти и благодарности за отличното представяне от ръководството на училището и служителя във ВК-Кърджали. Децата, техните достойни за уважение и подражание учители Илиян Тосков, Соня Димитрова и Златка Дуралиева и гостите на събитието изразиха надежда, че всеки от присъстващите във всяко свое действие ще има мотивацията и ентусиазма да допринася за мирното бъдеще на света, в който живеем.Article | by Dr. Radut