Jump to Navigation

Обяви - търгове за наем

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от морска база Китен, яхтено пристанище с отдаваема площ от 1420 кв. м.

 

Обявява за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство от Военно общежитие "Средец" с отдаваема площ от 16,00 кв. м. с адрес: гр. София, район "Овча купел", бул. "Монтевидео" № 21 А, публична държавна собственост, с АПДС № 06064/11.08.2006 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от недвижим имот с идентификатор 40909.110.318.5.2, представляващ: самостоятелен обект за търговска дейност, на две нива - първо ниво със застроена площ от 525 кв. м., състоящо се от фоайе, тъмни помещения 2 бр., санитарни възли 2 бр., зала, помощно помещение със санитарен възел и второ ниво със застроена площ от 21 кв. м. - стълбище, обща разгъната площ от 546 кв. м. с адрес: гр. Кърджали, ул. "Републиканска" № 51 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2806/03.11.2015 г., поправен на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС с АПДС № 2822/28.12.2015 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Част от пространство пред входа на Военен клуб - Видин с площ от 2 кв. м, за поставяне/инсталиране на вендинг автомат, адрес: гр. Видин, ул. "Баба Вида" № 15, ВК - Видин в имот публична държавна собственост, АПДС № 2747/19.04.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Външен бар към басейните на хотел "Флагман"

 

Обявява за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО ОТ ВОЕННО ОБЩЕЖИТИЕ „СРЕДЕЦ“ С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ ОТ 16,00 КВ. М. С АДРЕС: ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“, БУЛ. „МОНТЕВИДЕО“ No 21 А, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АПДС No 06064/11.08.2006 Г.

 

Обявява за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ 50,00 КВ. М. САДРЕС: ГР. НЕСЕБЪР, КВ. ЧЕРНОМОРЕ, УЛ. „ХАНКРУМ“ 1, ХОТЕЛ И БУНГАЛА „НЕСЕБЪР – МО“, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АПДС No 2538/04.05.2002 Г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Площадка с отдаваема площ от 9кв. м., разположена вдясно от централния вход на сградата на ВК-гр. Царево с адрес: град Царево, ул. "Хан Аспарух" №35 в имот публична държавна собственост, с АПДС № 2505/01.04.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 31, с отдаваема площ 10 кв.м. и помещение № 35, с отдаваема площ 10 кв.м., във ВМК - гр. Варна с адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 32, с отдаваема площ 30 кв.м. във ВМК - гр. Варна с адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС №01748/08.09.1999 г.

 

Обявява за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство с отдаваема площ 50,00 кв. м., с адрес: гр. Несебър, кв. Черно море, ъл. "Хан Крум" 1, хотел и бунгала "Несебър - МО", публична държавна собственост с АДС № 2538/04.05.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващи: Помещения с № 1, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 21, 23 с обща площ 180 кв. м.; помещения с № 2 и № 3 с обща площ 22 кв. м.; помещение № 41 с отдаваема площ 22 кв. м. находящо се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12 публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от недвижим имот с идентификатор 40909.110.318.5.2, представляващ: самостоятелен обект за търговска дейност, на две нива - първо ниво със застроена площ от 525 кв. м., състоящо се от фоайе, тъмни помещения 2 бр., санитарни възли 2 бр., зала, помощно помещение със санитарен възел и второ ниво със застроена площ от 21 кв. м., - стълбище, обща разгъната площ от 546 кв.м. с адрес: гр. Кърджали, ул. "Републиканска" № 51, имот публична държавна собственост, АПДС № 2806/03.11.2015 г., поправен по основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС с АПДС № 2822/28.12.2015 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бистро с беседка и прилежащ терен с площ 205 кв. м. в т. ч. 129 кв. м. салон, тоалетна и 76 кв. м. кухня, както и открита площ 120 кв. м. адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св Константин и Елена", имот публична държавна собственост, АПДС № 1320-2/26.11.1994 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от фоайе до входната врата на хотел Военен клуб - Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0140/14.04.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.3, гараж с площ 23,76 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.2, гараж с площ 26,13 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от сграда с идентификатор № 68789.29.6.1, помещение № 6 с отдаваема площ 15 кв. м., на първи етаж на ВК - гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, с АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС №01748/08.09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от тераса, с отдаваема площ 14 кв. м. находяща се във Военен клуб гр. Плевен, ул. "Дойран" № 77

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Външен бар към басейните на хотел "Флагман"

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС №01748/08.09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, представляваща: хотелска част и прилежащо заведение с отдаваема площ 1311,96 кв. м. и 796 броя движими вещи, находящ се във военен клуб гр. Смолян, бул. "България" № 77

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от тераса, с отдаваема площ 14 кв. м. находяща се във Военен клуб гр. Плевен, ул. "Дойран" № 77

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение №32, с отдаваема площ 25,00 кв. м, находящ се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" №12, имот публична държавна собственост с АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение №5, с отдаваема площ 62,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, находящ се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот публична държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от сграда с идентификатор № 68789.29.6.1, помещение №18 с отдаваема площ 18 кв. м, находящо се във ВК - Дупница, гр. Дупница, ул. "Николаевска" №8, с АПДС №1317/01.02.2013г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Офис № 3, самостоятелно помещение с площ 11,05 кв. м., намиращ се първият етаж в сградата на Военноморски клуб-Созопол със самостоятелен вход, находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Ресторант "Военноморски клуб" с идентификатор 67800.502.280.4.1 - гр. Созопол, самостоятелен обект в сграда с отдаваема площ 267 кв.м. + лятна градина с площ 104,29 кв. м., с обща площ 371,29 кв. м., намиращ се на първия етаж в сградата на "Военноморски клуб" гр. Созопол, заедно с офис № 3А с идентификатор 67800.502.208.4.6, самостоятелно помещение за стопанска дейност - трайно предназначение за офис, с отдаваема закрита площ 11,84 кв. м., намиращ се на първият етаж в сградата на "Военноморски клуб" гр. Созопол; находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: дворно място, с отдаваема площ 97 кв.м, находящо се в гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12, ВК - Самоков, поземлен имот с идентификатор 65231.909.364, имот публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.2, гараж с площ 26,13 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.3, гараж с площ 23,73 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Хотелска част към Военен клуб – гр. Видин, с обща площ 360 кв. м, адрес: гр. Видин, ул. „Баба Вида” No 15, в имот публична държавна собственост, АПДС No 2747/19.04.2011 г.,

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Самостоятелен обект без обзавеждане за търговска дейност с отдаваема площ - 285,80 кв.м,адрес: гр.София, бул.„Цар Освободител” № 7, имот публична държавна собственост, АПДС № 0036/21.04.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Част от сграда с идентификатор No 68789.29.6.1, Помещение No 16, с отдаваема площ 14 кв. м, на първи етаж на ВК – гр. Дупница, ул. “Николаевска” No 8, с АПДС No 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОМЕЩЕНИЕ /ФОТОСТУДИО/ С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ 30,00 КВ.М. С АДРЕС: ГР. ШУМЕН, УЛ. “АДАМ МИЦКЕВИЧ” No 2, В СГРАДАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ – ГРАД ШУМЕН ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АДС No 0259/25.04.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: 1. Механа с отдаваема площ 436,00 кв.м и лятна градина с площ 4 37,00 кв.м. 2. Хотелска част с отдаваема площ 126,62 кв.м. 3. Киносалон с отдаваема площ 287,57 кв.м. , Находящи се в гр. Шумен, ул. “Адам Мицкевич” No 2, в сградата на Военен клуб – град Шумен, публична държавна собствен ост, с АДС No 0259 /25.04.2001 г.Article | by Dr. Radut