Jump to Navigation

Обяви - търгове за наем

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: терен, граничещ с ул. "Миньорска", с отдаваема площ от 211,00 кв. м., находящ се от южната страна на сградата на Военен клуб - Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. "България" № 77, имот частна държавна собственост с АПДС № 4699/25.04.2023г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение №5, с отдаваема площ 62,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, находящ се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот частна държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивш ресторант с отдаваема площ 385,25 кв. м., и тераса с обща отдаваема площ от 439,25 кв. м., адрес: Военен клуб Плевен, ул. "Дойран" №77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивше кино с отдаваема площ 360,00 кв. м., и 1/2 идеални части от фоайе пред киното с отдаваема площ от 212,00 кв. м.; обща отдаваема площ от 572,00 кв. м. находящи се във Военен клуб - гр. Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул "Драма" № 1, в имот публична държавна собственост, с АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обект с отдаваема площ от 1,00 кв. м., за поставяне на вендинг автомат, находящ се във Военно-морски клуб - Варна, адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 2, имот публична държавна собственост, АПДС № 2307/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 16 с отдаваема площ от 14,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевски" № 8, имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: заведение за хранене и развлечение, находящо се в сградата на Военен клуб - Смолян; адрес: град София, бул. "Цар Освободител" № 7, Централен военен клуб, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2196/11.03.2019 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 22(самостоятелен гараж), с отдаваема площ от 16,00 кв. м., находящо се в сградата на Военен клуб - Смолян; адрес: град Смолян, бул. "България" № 77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1405/16.11.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от покривното пространство на хотел "Олимп", с отдаваема площ от 15,00 кв. м., адрес: град Самоков, к. к. Боровец, м. "Ротата", хотел "Олимп" - сграда с идентификатор № 65231.920.287.1 - имот частна държавна собственост, с АЧДС № 5340/13.11.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 20 с отдаваема площ от 19,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Свищов, ул."Алеко Константинов" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2020/29.09.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивш ресторант, барака, тераса, дворно място с обща отдаваема площ 324,20 кв. м., находящи се във Военен клуб - гр. Кюстендил, адрес: гр. Кюстендил, ул "Демокрация" № 32, в имот публична държавна собственост, с АПДС № 0023/17.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: ресторант, външен терен около ресторанта и прилежащи паркоместа, находящ се в хотел "Шипка", гр. София, бул. "Тотлебен" № 34А

 Article | by Dr. Radut