Jump to Navigation

Обяви - търгове за наем

Изменение на Заповед № 562/18.06.2024 г. за провеждане на търг:

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 13 и помещение № 21 с обща отдаваема площ 44 кв. м., находящи се във военен клуб - гр. Самоков на адрес ул. "Цар Борис III" № 12.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение с отдаваема площ от 45,00 кв. м. и помещение с отдаваема площ от 15,00 кв. м., функционално свързани с преходна врата, разположени в кухненския блок на бивш гарнизонен военен стол - гр. Ямбол; обща отдаваема площ от 60,00 кв. м., адрес: гр. Ямбол, ул. "Срем" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС No 3132/16.02.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: офис № 3, самостоятелно помещение с отдаваема площ - 11,05 кв. м., находящо се във ВК - Созопол; адрес: гр. Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС No 0270/09.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: кафе-снекбар на сутеренен етаж с отдаваема площ от 140,22 кв. м., находящо се в сградата на ВК - Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС No 3697/10.10.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 4 на сутеренен етаж с отдаваема площ от 5,50 кв. м., находящо се в сградата на ВК - Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" № 23, имот публична държавна собственост, с АПДС No 1603/28.11.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 3 на сутеренен етаж с отдаваема площ от 9,50 кв. м., находящо се в сградата на ВК - Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" № 23, имот публична държавна собственост, с АПДС No 1603/28.11.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение/бивш гарнизонен стол/ с площ 207,23 кв. м, находящо се в гр. Благоевград, ул. “Братя Сандо и Петър Китанови” No 5, вх. а, ет. 1, публична държавна собственост, с АПДС No 2365/28.08. 2012 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: ресторант, външен терен около ресторанта и прилежащи паркоместа, находящ се в хотел "Шипка", гр. София, бул. "Тотлебен" № 34А

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помешение № 22 с отдаваема площ 14 кв. м., находящо се във военен клуб - гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8. 

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помешение № 21 с отдаваема площ 8 кв. м., находящо се във военен клуб - гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8. 

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивша закусвалня "Българска армия" с обща отдаваема площ - 173,24 кв. м., няходяща се във ВК - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев", № 48, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0246/05.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: снек-бар "Подлеза", находящ се на територията на хотел "Адмирал", к.к. "Св. Св. Константин и Елена".

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: терен, граничещ с ул. "Миньорска", с отдаваема площ от 211,00 кв. м., находящ се от южната страна на сградата на Военен клуб - Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. "България" № 77, имот частна държавна собственост с АПДС № 4699/25.04.2023г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение №5, с отдаваема площ 62,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, находящ се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот частна държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивш ресторант с отдаваема площ 385,25 кв. м., и тераса с обща отдаваема площ от 439,25 кв. м., адрес: Военен клуб Плевен, ул. "Дойран" №77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивше кино с отдаваема площ 360,00 кв. м., и 1/2 идеални части от фоайе пред киното с отдаваема площ от 212,00 кв. м.; обща отдаваема площ от 572,00 кв. м. находящи се във Военен клуб - гр. Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул "Драма" № 1, в имот публична държавна собственост, с АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обект с отдаваема площ от 1,00 кв. м., за поставяне на вендинг автомат, находящ се във Военно-морски клуб - Варна, адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 2, имот публична държавна собственост, АПДС № 2307/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 16 с отдаваема площ от 14,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевски" № 8, имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: заведение за хранене и развлечение, адрес: град София, бул. "Цар Освободител" № 7, Централен военен клуб, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2196/11.03.2019 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 22(самостоятелен гараж), с отдаваема площ от 16,00 кв. м., находящо се в сградата на Военен клуб - Смолян; адрес: град Смолян, бул. "България" № 77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1405/16.11.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от покривното пространство на хотел "Олимп", с отдаваема площ от 15,00 кв. м., адрес: град Самоков, к. к. Боровец, м. "Ротата", хотел "Олимп" - сграда с идентификатор № 65231.920.287.1 - имот частна държавна собственост, с АЧДС № 5340/13.11.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 20 с отдаваема площ от 19,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Свищов, ул."Алеко Константинов" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2020/29.09.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивш ресторант, барака, тераса, дворно място с обща отдаваема площ 324,20 кв. м., находящи се във Военен клуб - гр. Кюстендил, адрес: гр. Кюстендил, ул "Демокрация" № 32, в имот публична държавна собственост, с АПДС № 0023/17.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: ресторант, външен терен около ресторанта и прилежащи паркоместа, находящ се в хотел "Шипка", гр. София, бул. "Тотлебен" № 34А

 Article | by Dr. Radut