Jump to Navigation

13.02.2018 г.

07.02.2018 г.

06.02.2018 г.

23.01.2018 г.

15.01.2018 г.

05.01.2018 г.

04.01.2018 г.

03.01.2018 г.

28.12.2017 г.

Заповед № ЗС-356 от 28.12.2017 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

Заповед № ЗС-358 от 28.12.2017 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

Заповед № ЗС-359 от 28.12.2017 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

21.12.2017 г.

Заповед № ЗС-354 от 20.12.2017 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

Заповед № ЗС-353 от 20.12.2017 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

Заповед № ЗС-352 от 20.12.2017 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

На 28.12.2017 г. от 09:00 часа в сградата на хотел „Шипка” – гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” №34А, ще се проведе нова свободна продажба на 1 (една) неусвоена карта за ски ваканция в Гармиш-Партенкирхен в периода 20.01-27.01.2018 г., като резервации ще бъдат приемани на място и на телефон:

02/ 92 21 765, Сименс: 21 765. Отдел „Почивно дело в страната и чужбина”

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut