Jump to Navigation

11.07.2024 г.

ПОКАНА за привличане на външен експерт за изготвяне на Технически спецификации и участие в комисии за разглеждане и оценка на получени оферти във връзка с възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции и „Доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции, запазена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. ПриложенияArticle | by Dr. Radut