Jump to Navigation

06.10.2021 г.

Обяснителна записка за извършените разходи от ИА "Военни клубове и ВПД" във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID 19 и лечението му


ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Авариен ремонт на покрива на Военен клуб Пловдив“. Документация

16.09.2021 г.

Министерство на отбраната на Република България обявява конкурс за длъжността директор на Държавна детска градина (ДДГ) към Министерство на отбраната 2 (две) работни места:

1. 1. ДДГ "Кокиче" - гр. Пловдив, ул. Радко Димитриев № 49;

1. 2. ДДГ "Детелина" - гр. Казанлък, ул. Инж. Феликс Вожели № 1А.

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

14.09.2021 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Авариен ремонт на водосточни тръби, покрив и помещения в резиденция „Лозенец““ Документация


Обяснителна записка за извършените разходи от ИА "Военни клубове и ВПД" във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID 19 и лечението му

08.09.2021 г.

ПОКАНА за привличане на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация, методика за оценка на офертите и проект на договор във връзка с възлагане на обществена поръчка " Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" , по обособени позиции и участие в комисия при провеждане на процедурата.

01.09.2021 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Авариен ремонт на водосточни тръби, покрив и помещения в резиденция „Лозенец““ Документация

30.08.2021 г.

УВАЖАЕМИ ЛЮБИТЕЛИ НА КЛАСИЧЕСКАТА МУЗИКА,

Във връзка с очакваното хладно и ветровито време Ви информираме, че планирания симфоничен концерт на оркестър „Симфониета „София“ и джаз формация „София“ на 02 септември 2021 г. от 19:00 часа в резиденция „Лозенец“ ще бъде проведен в зала Концертна на Централния военен клуб, на същата дата, от 19:30 часа.

23.08.2021 г.

06.08.2021 г.

04.08.2021 г.

ВАЖНО!

Уважаеми дами и господа, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ Ви информира, че с цел подобряване качеството на обслужване и приемане на по-голям брой телефонни обаждания от служителите на сектор „Почивки в страната“ и сектор „Почивки в чужбина“, считано от 06.08.2021 г.,+ телефонните линии за приемане на резервации за военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията и резервации за чужбина, ще бъдат както следва:

За почивки в страната:

тел.: 02/92 21577 и сименс 21577.

За почивки в чужбина:

тел.: 02/92 21588 и сименс 21588.

Посочените телефонни номера са пилотни, като зад тях стои телефонна подмрежа, обслужвана от служителите на двата сектора.

Считано от 06.08.2021 г. няма да бъдат активни следните телефонни линии:

За почивки в страната:

тел.: 02/92 21705, 02/92 21757, 02/92 21759, сименс 21705, 21757, 21759 0884178740 и 0884215006.

За почивки в чужбина:

тел.: 02/ 9221765, 0882935580 и сименс 21765

23.07.2021 г.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut