Jump to Navigation

10.07.2020 г.

На 17.07.2020 г. от 09:00 ч. в сградата на х-л “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, стартира свободната продажба само за картите за двете групи за Прага, Чехия и първата група за о. Крит, Гърция в периода 13.08.-20.08.2020 г. за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на CLIMS, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство през предходната година, включваща последните летен и зимен сезон.

07.07.2020 г.

ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА „20 ГОДИНИ В ПОЛЗА НА АРМИЯТА“

Празничният календар на честванията на годишнината от създаване на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, който стартира през януари, продължава с пътуваща фотоизложба под наслов „20 години в полза на армията!“

На 20 юни в 18:00 ч. на площад „Антон Новак“ – входа на Морската градина в град Варна бе открита фотоизложба с тържествено слово от г-жа Николинка Илиева – зам.-изпълнителен директор на Агенцията. Фотоизложбата се състои от 28 авторски пана на Вяра Йовева – фотограф на Министерство на отбраната.

02.07.2020 г.

Министерството на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ и Общински културен институт „Надежда“ организираха концерт на оркестър „Симфониета София“ с диригент Свилен Симеонов и джаз формация „София“ с ръководител Бойчо Дечев, под надслов „Отново заедно“, за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и техните семейства в градината на резиденция „Лозенец“.

24.06.2020 г.

19.06.2020 г.

На 25.06.2020 г. от 09:00 ч. в сградата на хотел “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и сградата на ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2 стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЛЯТО 2020”. Резервации ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 705, 92 21 757, 92 21 759, 0884178740, 0884215006 и 0883203390.

Желаещите да закупят карти за почивка имат право да заявят до 3 броя резервации

В изнесеното работно място в сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и двете изнесени работни места в сградата на ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2 резервации за карти за почивка за страната ще се приемат само на място на 25.06. и 26.06.2020 г.

Във връзка с настъпилата в световен мащаб ситуация с пандемията от Covid-19 някои от планираните групи в чужбина за сезон „ЛЯТО 2020“ бяха отказани от страните домакини, а други са в процес на предоговаряне относно нови периоди и все още не са потвърдени. При наличие на неусвоени карти за почивка в чужбина за сезон „ЛЯТО 2020“, същите ще бъдат предоставени на допълнително обявена свободна продажба на по-късна дата.

За информация за почивки в чужбина: тел. 02/9221765, 0882935580 и военен номер – 21765.

Протичането на свободната продажба ще бъде при стриктно спазване на реда и начина на организиране на работата в административните сгради на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, а именно „недопускане до работните помещения на лица с остри респираторни симптоми, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., както между служителите, така и при непосредствено обслужване на клиенти, използване на лични предпазни средства, организация за контрол за недопускане струпване на хора“, указани в Заповед № 608/15.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, публикувана на интернет страницата на Агенцията.

08.06.2020 г.

Във връзка със стартиралата продажба на 01.06.2020 г. на неусвоените карти за почивка за страната за месец юни във военно-почивните домове и хотели за сезон „ЛЯТО 2020“, Ви информираме, че къмпинг „Чайка“ е с удължен експлоатационнен период за сезон „ЛЯТО 2020“ от 10.06.2020 г. до 15.09.2020 г.

За резервации от 10.06.2020 г. до 22.06.2020 г. и за смяната от 22.06-29.06.2020 г., можете да се свържете с отдел „Почивно дело в страната и чужбина“ на тел. 02/92 21 705, 02/92 21 757, 02/92 21 759, 0884 178 740 и 0884 215 006, както и на място в сградата на хотел „Шипка“ – гр. София, бул. „Тотлебен“ 34А.

05.06.2020 г.

Заповед № ОХ-417/03.06.2020 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2020 година


ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИА“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ Образци

29.05.2020 г.

На 01.06.2020 г. от 09.00 часа стартира продажба на неусвоените карти за почивка за страната за месец юни за сезон „ЛЯТО 2020“ във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

За морските почивни домове и хотели за смените: 08.06.2020г. -14.06.2020 г.; 15.06.2020 г.- 21.06.2020 г.; 22.06.2020 г. – 28.06.2020 г., както и за планинските военно-почивни домове и хотели за месец юни, резервации ще се приемат от отдел „Почивно дело в страната и чужбина“ на място в сградата на хотел „Шипка“, гр. София, бул. „Тотлебен“ № 34 и на следните телефони: 02/92 21 705, 92 21 757, 92 21 759, 0884178 740 и 0884 215 006.

Резервации за смяната 01.06.2020 г. - 07.06.2020 г. за хотел „Флагман“ ще се приемат на място в обекта.

18.05.2020 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Обследване, изготвяне на технологични скици и работни чертежи, изграждане и изготвяне на екзекутивна документация на електрическите инсталации във ВМК - Варна“ Документация

15.05.2020 г.

Заповед № 474/15.05.2020 г. относно цялостно и/или частично освобождаване от заплащане на месечни наемни вноски на наематели на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение, за периода до неговата отмяна


ВАЖНО!

Съгласно Заповед № ОХ-1121/17.12.2019 г. на министъра на отбраната относно определяне на смени за почивка за сезон „ЛЯТО 2020” във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” от 01.06.2020 г. ще се открие летния сезон, при стриктно спазване на Указания за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, утвърдени от министъра на туризма, Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020г. и Заповед № РД-01-277/26.05.2020г. на Министъра на здравеопазването.

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut