Jump to Navigation

08.06.2022 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Проектиране и изграждане на структурна кабелна система и алармена система против проникване в помещения на Централния военен клуб – гр. София”. Технически спецификации и документация

Протокол от работата на комисиятаArticle | by Dr. Radut