Jump to Navigation

Цени и смени за почивка за сезон "ЛЯТО 2023"

ПРОТОКОЛ No РД-38-4/17.01.2023 г. за разпределение на картите за почивка за сезон “ЛЯТО 2023”

Заповед № 1131/05.12.2022 г. относно определяне на смени за почивка за сезон “ЛЯТО 2023” във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”

 

Заповед № ОХ-74/25.01.2023 г. относно определяне на цени и условия за настаняване във военно-почивните домове и хотели, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” за пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства, и резервисти за времето на разположение за активна служба

 

Заповед № ОХ-73/25.01.2023 г. относно определяне на цени и условия за настаняване във военно-почивните домове и хотели, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” за лица извън Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и за военнослужещите и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства, и български граждани – военнослужещи, които заемат длъжности, и български граждани – цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, както и членовете на техните семейства, военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор, и курсантите, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната, след изчерпването на лимита на дните за почивка по социална програма

 

Заповед № ОХ-72/25.01.2023 г. относно определяне на цени и условия за настаняване във военно-почивните домове и хотели, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” за военнослужещите и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства, и български граждани – военнослужещи, които заемат длъжности, и български граждани – цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, както и членовете на техните семейства, военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор, и курсантите, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната

 

Цена за детски/младежки лагер в хотел „Сарафово-МО” за сезон “ЛЯТО 2023”

Детски / младежки лагер в хотел „Сарафово-МО”

 

 

ПЕРИОД

Цена за дете на военнослужещ или служител в системата на МО

/по социална програма/

Цена за дете, чиито родители не работят в системата на МО

/външни лица/

 

За деца от 11 до 14 ненавършени години

 

От 11.07.2023 г. до 21.07.2023 г.

/10 нощувки/

412 лв.

1175 лв.

За деца и младежи от 14 до 18 ненавършени години

 

От 21.07.2023 г. до 30.07.2023 г.

     /10 нощувки/

412 лв.

1175 лв.Article | by Dr. Radut