Jump to Navigation

Цени и смени за почивка за сезон "ЛЯТО 2024"

Протокол № РД-38-18/23.01.2024 г. от разпределение на картите за почивка за сезон “ЛЯТО 2024”

 

Заповед № ОХ-1064/05.12.2023 г. относно определяне на смени за почивка за сезон “ЛЯТО 2024” във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”

 

Заповед № ОХ-350/11.04.2024 г. относно определяне на цени и условия за настаняване за сезон “ЛЯТО 2024” във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” за военноинваливи и военнопострадали

 

Заповед № ОХ-348/11.04.2024 г. относно определяне на цени и условия за настаняване за сезон “ЛЯТО 2024” във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” за ветерани от войните

 

Заповед № ОХ-197/22.02.2024 г. за изменение на заповед № ОХ-81/23.01.2024 г.

 

Заповед № ОХ-81/23.01.2024 г. относно определяне на цени и условия за настаняване за сезон “ЛЯТО 2024” във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” за военнослужещите и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства, и български граждани – военнослужещи, които заемат длъжности, и български граждани – цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, както и членовете на техните семейства, военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор, и курсантите, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната

 

Заповед № ОХ-196/22.02.2024 г. за изменение на заповед № ОХ-80/23.01.2024 г.

 

Заповед № ОХ-80/23.01.2024 г. относно определяне на цени и условия за настаняване за сезон “ЛЯТО 2024” във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”за пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства, и резервисти за времето на разположение за активна служба

 

Заповед № ОХ-195/22.02.2024 г. за изменение на заповед № ОХ-79/23.01.2024 г.

 

Заповед № ОХ-79/23.01.2024 г. относно определяне на цени и условия за настаняване за сезон “ЛЯТО 2024” във военно- почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” както следва:

- за лица извън Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия;

- за военнослужещите и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства, и български граждани – военнослужещи, които заемат длъжности, и български граждани – цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, както и членовете на техните семейства, военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор, и курсантите, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната, след изчерпването на лимита на дните за почивка по социална програма.

Цена за детски/младежки лагер в хотел „Сарафово-МО” за сезон “ЛЯТО 2024”

Детски/младежки лагер в хотел „Сарафово-МО”

 

 

ПЕРИОД

Цена за дете на военнослужещ или служител в системата на МО и БА

/по социална програма/

Цена за дете, чиито родители не работят в системата на МО и БА

/външни лица/

 

За деца от 11 до 14 ненавършени години

 

От 11.07.2024 г. до 21.07.2024 г.

/10 нощувки/

418 лв.

1195 лв.

 

За деца и младежи от 14 до 18 ненавършени години

 

 

От 21.07.2024 г. до 31.07.2024 г.

     /10 нощувки/

418 лв.

1195 лв.

* Цената включва:

1. 10 пълни пансиона /нощувка, закуска, обяд, следобедна закуска, вечеря/.

2. Транспорт от гр. София /паркинга на хотел „Шипка“/– хотел „Сарафово-МО” и обратно в гр. София /паркинга на хотел „Шипка“/ .

3. Туристически данък и застраховка.

4. Културна / спортна програма.Article | by Dr. Radut