Jump to Navigation

История и актуално състояние

Сградата на Военен клуб – Самоков се намира в центъра на града. Тя е голяма и многофункционална, разполага с театрален и киносалон с капацитет 400 места, конферентна зала с капацитет 100 места, библиотека с книгохранилище към нея, голяма репетиционна зала за танцови състави, малка зала за хор и певчески състави, гримьорни, офиси, складови помещения.

В миналото Самоков е бил градът с най-големите гарнизони в страната. Повече от три десетилетия военният клуб е бил едно от основните културни и обществени средища в града. Военнослужещите, техните семейства и гражданите са посещавали концертите и мероприятията, организирани от и в Клуба. Осигурявани са репетиционни зали за различни творчески формации.

В днешно време се организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.Article | by Dr. Radut