Jump to Navigation

Цени и смени за почивка за сезон "ЗИМА 2020/2021"

Заповед № ОХ-430/09.06.2020 г. относно удължаване на експлоатационния период на почивна станция "Боровец", управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Заповед № ОХ-429/09.06.2020 г. относно намаляване на експлоатационния период на хотел "Олимп", управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Протокол № РД-38-65/02.07.2020 г.

 

Заповед № Р-186/25.06.2020 г. относно определяне на смени за почивка за сезон "ЗИМА 2020/2021" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Заповед № ОХ-498/01.07.2020 г. относно определяне на цени за сезон "ЗИМА 2020/2021" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78, от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства, и български граждани - военнослужещи, които заемат длъжности и български граждани - цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната както и членовете на техните семейства, военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор

 

Заповед № ОХ-496/01.07.2020 г. относно определяне на цени за сезон "ЗИМА 2020/2021" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства, и резервисти за времето на разположение за активна служба

 

Заповед № ОХ-497/01.07.2020 г. относно определяне на цени за сезон "ЗИМА 2020/2021" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за лица извън Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и за военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства и български граждани - военнослужещи, които заемат длъжности и български граждани - цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и членовете на техните семейства след изчерпването на лимита на дните за почивка по социална програма и за военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въпръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор след изчерпването на лимита на дните за почивка по социална програмаArticle | by Dr. Radut