Jump to Navigation

18.05.2020 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Обследване, изготвяне на технологични скици и работни чертежи, изграждане и изготвяне на екзекутивна документация на електрическите инсталации във ВМК - Варна“ ДокументацияArticle | by Dr. Radut