Jump to Navigation

14.06.2018 г.

11.06.2018 г.

07.06.2018 г.

05.06.2018 г.

23.05.2018 г.

22.05.2018 г.

04.05.2018 г.

24.04.2018 г.

12.04.2018 г.

09.03.2018 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПОДДРЪЖКА НА ГЕОТЕРМАЛНА СТАНЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНА СТАНЦИЯ, ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ, ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЕКТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ТЕРИТОРИАЛЕН ОТДЕЛ – СОФИЯ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. Образци

Удължаване на срока за получаване на оферти

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut