Jump to Navigation

11.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради констатирани случаи на COVID – 19 в Държавна детска градина „Калина“, град Стара Загора и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 10.02.2022 г. до 16.02.2022 г. включително, се преустановява дейността на детската градина.Article | by Dr. Radut