Jump to Navigation

31.01.2022 г.

Покана за привличане на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация и участие в комисия във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Внедряване и извършване на абонаментна софтуерна денонощна поддръжка във военно-почивните домове, хотели и хотелски части към военните клубове на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ софтуерни продукти за нуждите на рецепция, ресторант, склад, модул за отдалечен достъп чрез интернет и система за централно резервиране и издаване на карти от Централно управление на Агенцията“ и участие в комисия при провеждане на процедуратаArticle | by Dr. Radut